Handhavingsweek zwerfvuil en sluikstorten van 18 tot 24 september

Print

In de week van 18 tot 24.09.2017 organiseren de OVAM, VVSG en Fost plus de handhavingsweek in heel Vlaanderen met als slogan “zwerfvuil en sluikstorten blijven niet onopgemerkt”: een week waarin er verhoogde aandacht is voor de controle op vervuilers.

De benadering is in de ruime zin van het woord: we richten ons niet enkel op boetes, maar ook op het gepast aanspreken van overtreders en het aanzwengelen van de sociale controle. We willen dat burgers ervaren dat op het openbaar domein niet zomaar afval kan achtergelaten worden. 

Kortom:

  • Overtreders aan te spreken en alternatieven voor te stellen (sociale controle opvoeren)
  • Overtreders te beboeten
  • Positieve acties van burgers positief te waarderen

Door wie

Alle handhavers kunnen deelnemen of het nu gaat over politie, GAS-vaststellers, lokale of gewestelijke toezichthouders, bijzondere veldwachters, inspecteurs van de Lijn… Iedereen die handhavende bevoegdheid heeft over het thema zwerfvuil en/of sluikstorten kan deelnemen.

Zelfs als je geen handhavende bevoegdheid hebt, maar regelmatig geconfronteerd wordt met mensen die afval achterlaten in het openbare domein, kan je mensen actief aanspreken om hun gedrag bij te sturen. Op deze manier verhoogt de sociale controle. Uiteraard kan dit enkel als de situatie veilig is. 

De politiezone Grens zal ook actief deelnemen aan de handhavingsweek door sensibiliseringsacties maar ook door verhoogd toezicht.