Verkeerspark, behendigheidspark en fietscontroles in de Politiezone GRENS

Print

Verkeerseducatie start op jonge leeftijd.

Daarom heeft de politiezone Grens geïnvesteerd in een mobiel verkeerspark en een behendigheidsparcours. Het verkeersteam gaat elk jaar met deze mobiele praktijkklassen naar de lagere scholen. Tegelijkertijd worden ook alle fietsen aan een grondige controle onderworpen.

Verkeerspark en behendigheidsparcours

Het verkeerspark en behendigheidsparcours worden in een driejaarlijkse cyclu​s gegeven in het vierde, vijfde of zesde leerjaar​. Telkens één gemeente krijgt bezoek van het verkeerspark en één gemeente van het behendigheidsparcours. Dit zorgt ervoor dat alle kinderen die afstuderen in het lager onderwijs zowel het verkeerspark als het behendigheidsparcours hebben afgelegd.

Verkeerspark

Dit jaar gaat Politiezone Grens met het mobiel verkeerspark naar alle lagere scholen van de gemeente Kalmthout. De opzet is om de kinderen een kort theoretisch onderricht te geven aangepast aan hun niveau.  Je kan het verkeerspark nog tot donderdag 28 september op het marktplein van Kalmthout vinden.

Behendigheidspark

Van 3 tot 17 oktober gaat Politiezone Grens met het behendigheidsparcours naar de gemeente Wuustwezel. Hier wordt de nadruk gelegd op de fietsvaardigheid van de kinderen met hun eigen fiets​. Tijdens het parcours worden er verschillende hindernissen afgelegd welke een simulatie zijn van reële verkeerssituaties.

Bijvoorbeeld:

  • het rijden door een put
  • het nemen van een helling
  • het rijden over een kasseiweg
  • het plots uitwijken voor een hindernis
  • het rijden door een goot
  • het schuin afrijden van een boordsteen
  • evenwicht op de fiets
  • rem- en kijktechniek

Het behendigheidsparcours wordt steeds opgesteld op de speelplaatsen van de scholen.

Fietscontroles

De fietscontroles worden jaarlijks uitgevoerd voor alle leerlingen van alle lagere scholen​ van de politiezone Grens. In eerste instantie ligt de nadruk op de (verplichte) wettelijke uitrusting. Anderzijds wordt de algemene toestand van de fiets gecontroleerd. Bijvoorbeeld: een stuurpen die te hoog staat, een losstaand zadel, versleten assen, defecte remmen, … Elementen die heel belangrijk zijn om zich veilig over straat te kunnen begeven.

  • Bij de lagere scholen krijgt de leerkracht de individuele controlekaarten en de school organiseert zelf de hercontroles aan de hand van die kaarten.
  • De leerlingen van de middelbare scholen kunnen op straat gecontroleerd worden. Als hun fiets niet in orde is, krijgen ze een individuele uitnodiging om hun fiets in orde te maken en zich aan te bieden bij één van de politiekantoren voor hercontrole. Als zij dit niet doen, dienen zij op woensdagmiddag een verkeersles van de politie te volgen.

Vorig jaar was 30 % van de fietsen niet in orde.