Alle info over de werken in Achterbroek: Het Pluspunt

Print

Sinds maandag 11 februari zijn de werken aan het kruispunt van de Kalmthoutsesteenweg en de Roosendaalsebaan in Kalmthout bezig.  Dat gebeurt grondig: naast de heraanleg van het kruispunt worden ook nutsleidingen en gasbuizen vervangen. Pas in het najaar van 2020 zullen de werken volledig afgerond zijn.

Hoewel de werken best wat ongemak met zich meebrengen, focust men zich op het einddoel: een moderne, veilige infrastructuur, en dit zowel boven- als ondergronds. Het project werd dan ook officieel ‘het Pluspunt’ gedoopt, een verwijzing naar de vele voordelen die de werken op termijn opleveren.

Gezien de omvang van het project en om de inwoners optimaal te informeren werd een nieuwe website (www.hetpluspunt.be) in het leven geroepen.  Alle updates verschijnen op die website.  Ook kan men daar de uitgebreide brochure downloaden.  

Welke lokale verkeersmaatregelen zijn er nu? (tem fase 6)

Heiken, Bloemstraat, Zandstraat, Karel Vanthillostraat, Stofzandstraat, en Pater Antonissenstraat zijn zone 30 en verboden voor vervoer boven 3,5 ton (uitgezonderd plaatselijk verkeer en (school)bussen).
Jef Goossenaertstraat is en blijft ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’.
In de Foxemaatstraat geldt een maximumsnelheid van 50 km/u. Bovendien is de straat verboden voor vervoer boven 3,5 ton (uitgezonderd plaatselijk verkeer en (school)bussen).

Die maatregelen gelden tot en met fase 6 (eind augustus 2019).

=> De politie wijst erop dat deze maatregelen "ook" gelden voor de lokale bewoners: 30 km/u = 30 km/u. Zo bedraagt een boete om 50km/u gereden te hebben waar je maar 30km/u mag principieel minimum 165 euro! (zie: https://www.wegcode.be/boeteberekening). Het intimideren van vbestuurxers die zich wel aan de limiet "30" houden maakt eveneens een afzonderlijke inbreuk uit: dit is niet alleen een misdrijf maar een zeer a-sociale respectloze handeling. Controle met anonieme voertuigen en bestuurders niet in uniform zullen eveneens plaatshebben, ook op t Heiken.

Vanaf een snelheidsovertreding  van meer dan 20km/u in een zone 30 riskeert u een onmiddellijke intrekking van uw rijbewijs voor twee weken!

Plaatselijk verkeer voor de voertuigen max 3,5t betekent dat men redelijkerwijze moet kunnen aantonen dat men geen alternatief heeft dan deze straat te nemen, in plaats van de aangekondigde wegomlegging te volgen. Deze overtreders zullen niet alleen gesanctioneerd worden, maar tevens het voorwerp uitmaken van een grondige controle van hun vrachtwagen en de documenten, wat toch enige tijd in beslag kan nemen.