Bezit u een bewakingscamera? 3 niet te vergeten acties

Print

Zodra u als burger, overheid, onderneming, enz., één of verschillende bewakingscamera's plaatst, moet u de drie verplichtingen naleven die zijn voorzien in de «Camerawet » :

  • Uw bewakingscamera’s aan te geven via www.aangiftesyteem.be;
  • Een register van de beeldverwerkingsactiviteiten bij te houden;
  • Een pictogram aan te brengen aan de ingang van de bewaakte plaats.

Om u te helpen bij het uitvoeren van deze verschillende acties, heeft de AD Veiligheid & Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken een brochure uitgegeven.