Criminaliteits- en verkeersbarometer juni 2019

Print

We hebben de nieuwste criminaliteits- en verkeersbarometer voor onze politiezone toegevoegd op onze statistiekenpagina.
 

  • Wat is de criminaliteits-barometer?

Dit zijn alle criminele feiten op het grondgebied van de politiezone Grens (Essen Kalmthout Wuustwezel) die bij afsluiten in de algemene nationale gegevensbank (ANG) zitten.

  • Wat is de verkeersbarometer?

De verkeersbarometer is een periodiek opgestelde statistiek op basis van de door de politie geregistreerde verkeersongevallen en verkeersinbreuken. De cijfers worden getrokken uit ISLP (Integrated System for Local Police of m.a.w. het computersysteem van de lokale politie) aan de hand van de opgestelde processen-verbaal.