De Politie rekruteert: Administratief consulent korpsleiding (BB1)

Print

De politiezone Grens is op zoek naar een consulent ter ondersteuning van de korpsleiding. De “administratief consulent” bekleedt een staffunctie binnen de organisatie en moet die visie ook implementeren en consolideren naar de interne en externe klanten. Je takenpakket zal bestaan uit:

 • Het voorbereiden en opvolgen van dossiers en deze ook structureel en proactief rapporteren aan de korpsleiding.
 • Het werk organiseren samen met zijn medewerker(s).
 • Actief meewerken aan het veiligheidsbeleid.

Selectieprocedure

Deze is nader te bepalen door de politiezone.
Er kan een kennistest worden opgelegd waarvan het programma en de timing tijdig worden overgemaakt.
12 maanden met mogelijkheid tot statutarisering (dringende externe werving).
Wervingsreserve van 24 maanden.

Gewenst profiel

 • Kennis van politiewerking.
 • Zelfstandig kunnen werken en kunnen samenwerken
 • Gestructureerd kunnen werken
 • Stressbestendig kunnen werken
 • Positief omgaan met tegenslagen vanuit een houding “waarom niet” ipv “waarom”
 • Oplossingsgericht werken
 • Loyaal uitvoering geven aan het takenpakket
 • Opdrachten stipt en nauwkeurig uitvoeren
 • Integer zijn
 • Behulpzaam, klantvriendelijk en beleefd zijn
 • Transparant en volledig communiceren, zowel met de interne klanten als met de opdrachtgevers
 • Structureel en proactief rapporteren en feedback geven
 • Pro-actief denken
 • Blijk geven van beschikbaarheid en flexibiliteit
 • Discreet, onpartijdig en betrouwbaar zijn met respect voor het beroepsgeheim en de discretieplicht
 • Bereid zijn opleidingen te volgen om professionele kennis op te frissen en uit te breiden

Het aanbod

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)