De start van een verkeersveilig schooljaar

Print

Dat de kinderen weer naar school mogen gaan, staat inmiddels vast. Hoe de rest van het schooljaar eruit ziet, hangt af van het ontwikkelen en verspreiden van het coronavirus. Wat echter niet verandert, zijn de veiligheidsregels.

Voor de start van het schooljaar kan je best  je eigen route of de route van je kind op voorhand uitstippelen en gaan oefenen op de risicovolle plaatsen (oversteekplaatsen, kruispunten, …).  Dit hoeft niet de kortste route te zijn, maar de route waarbij je minder conflicten hebt en met minder gevaarlijke kruispunten die je moet oversteken. 

Extra toezicht

Tijdens de eerste weken van het schooljaar zal er verhoogd toezicht zijn aan de verschillende scholen in onze politiezone.  Iedereen moet terug wennen aan het drukkere verkeer tijdens de eerste schooldagen.  De agenten zullen preventief aanwezig zijn, eventuele probleemsituaties aankaarten en indien nodig repressief optreden.

Er zal zeker extra toezicht zijn op snelheid in de zone 30 rond de scholen.

Fietsstraten in onze zone

In onze zone zijn er een aantal fietsstraten met specifieke regels.  Fietsers mogen de ganse breedte van de rijbaan gebruiken bij een éénrichtingsstraat en de helft van de breedte bij een tweerichtingsstraat.  Auto's (motorvoertuigen) mogen fietsers nooit inhalen. De maximum snelheid in een fietsstraat mag nooit hoger dan 30km per uur zijn. 

Enkele regels en tips voor een veilige start

Respecteer de zone 30 in de schoolomgeving

  • Als politiezone voeren wij regelmatig snelheidscontroles uit. Dit doen we ook in de zone 30.  Omdat ook de ouders zich aan de snelheidsregels moeten houden.
  • Het risico op een dodelijk ongeval voor een voetganger die aangereden wordt met een snelheid van 30 km/u is zeer laag (tussen 1 en 3 %)  Het risico bij 50 km/u is veel hoger (10 %).
  • De stopafstand van een wagen die 30 km/u rijdt op een droge weg bedraagt 12 meter. De stopafstand bij 50 km/u bedraagt 26 meter. Een enorm verschil dus.

Gemachtigde opzichters

In elke gemeente zijn er vrijwilligers aan het werk als gemachtigde opzichter.  Zij staan op gevaarlijke punten waar veel kinderen moeten oversteken.  Aanwijzingen van hen moeten door elke bestuurder worden opgevolgd.  Het niet naleven van deze aanwijzingen kan zeer gevaarlijke situaties veroorzaken.  Niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de andere weggebruikers. 

Wil je zelf je steentje bijdragen: geef je dan op als gemachtigde opzichter (info@pzgrens.be).

Parkeer enkel in de toegelaten zones

  • Parkeer uw wagen op een plaats waar u het verkeer niet hindert en waar kinderen rechtstreeks toegang hebben tot een trottoir of beveiligde oversteekplaats. 
  • Werp een blik in uw achteruitkijkspiegels voordat u uw deur opent. 

Geef zelf het goede voorbeeld

Het is moeilijk om uw kind te vragen om zich vast te klikken in de wagen of om de aandacht te verdubbelen alvorens het oversteken, … indien u zelf het tegenovergestelde doet. Het goede voorbeeld wordt vooral aangeleerd door de ouders.

Steek over op de juiste plaats

  • Een veel voorkomend ongeval: een kind steekt de straat over tussen twee geparkeerde auto’s. Het is daarom essentieel om een kind te leren over te steken waar het aankomend verkeer ziet en ook gezien wordt door de andere weggebruikers.  
  • Eerst naar links en dan naar rechts kijken, om vervolgens nog een keer naar links te kijken alvorens over te steken, is de manier om aan te leren hoe het veilig kan.

Voor de kinderen zelf

  • Laat jonge kinderen in en uit de auto stappen aan de zijde van de huizenrij, niet aan de kant van de wagens.
  • Kinderen jonger dan (ongeveer) 8 jaar worden best begeleid door een ouder kind of een volwassene.
  • Kinderen jonger dan (ongeveer) 10 jaar kunnen best onder begeleiding naar school fietsen. Het kind fietst dan ofwel voorop, ofwel rechts naast de begeleider, ofwel op het rechts gelegen trottoir (als het kind minder dan 10 jaar).

VIAS: Elke dag raken 14 kinderen gewond in een verkeersongeval op weg naar of van school en terug naar huis

Persbericht van VIAS

Brochures

In de brochure van het VIAS institute kan je nog altijd een heleboel tips vinden, opgesplitst voor voetgangers, fietsers, fietskarren, openbaar vervoer en natuurlijk ook de auto en bromfiets. Neem deze brochure zeker eens door voor de start van het nieuwe schooljaar.

Gaat je kind met de fiets naar school, bekijk dan zeker onderstaande film. Ook een kinderfiets op maat zorgt voor minder valpartijen. Onderaan kan je de fietsmaat op basis van lichaamslengte en nog een paar praktische tips vinden.

Kijk Uit: Veilig naar school