Persmededeling: PZ Grens verhoogt de strijd tegen jongerencriminaliteit

Print

De laatste weken kwamen er meldingen over aantal "jongeren" die in de politiezone Grens andere jongeren op fuiven of gewoon op straat voor de lol in elkaar sloegen, jongeren bestolen of afpersten, drugs gebruikten en vandalisme of beschadigingen aanbrachten en in de buurt van openbare gebouwen voorbijgangers lastigvielen.

De leeftijd van de daders variërden van 12 tot 17 jaar.

De "project-en sectorwerking" van de lokale politiezone Grens zijn in overleg met de bestuurlijke  en gerechtelijke overheden een grondig onderzoek gestart wat ondertussen nog steeds verdergaat en reeds geresulteerd heeft in de identificatie van een groot aantal van de betrokken jongeren.

De politie maakt daarbij gebruik van de "VIP-strategie: very-irritating-police": telkens wanneer een jongere betrapt wordt op verstoring van de openbare orde (lastig vallen van mensen, beschadigen van de eigendom van iemand anders), zal de betrokken minderjarige worden opgepakt en overgebracht naar het politiebureel en zullen de ouders worden gecontacteerd teneinde de minderjarige te komen ophalen.

Telkens wanneer een misdrijf wordt gepleegd zal een proces-verbaal worden opgesteld dat wordt overgemaakt aan de procureur des Konings.

Voor jongeren die zware feiten plegen of andere jongeren aanzetten om dergelijke feiten te plegen, wordt steevast de procureur des Konings verwittigd die dan het dossier aan de Jeugdrechter kan overmaken.

Sommige jongeren zijn duidelijk meelopers maar beseffen niet of onvoldoende dat zij door dergelijke feiten uit te voeren of er aan deel te nemen, hun toekomst hypothekeren en misschien op weg zijn naar een criminele loopbaan.

Zinloos geweld, afpersing, diefstal, druggebruik, drughandel, vandalisme en beschadigingen worden absoluut niet gedoogd in de politiezone Grens, noch door de bestuurlijke overheden, noch door de gerechtelijke overheden.

De lokale politiezone Grens zal blijven controle en toezicht uitoefenen op alle openbare plaatsen, en ook rond en in fuiven, in uniform maar ook in burgerkledij of gebruik maken van camera's op het grondgebied van de gemeenten Wuustwezel, Essen en Kalmthout,

om dergelijke ordeverstoringen een krachtig "halt" toe te roepen.

Ook het Jeugdparket en de Jeugdrechters tillen zwaar aan dergelijke feiten en nemen de meest gepaste maatregelen, tot en met verplichte opsluiting ter observatie in een gesloten inrichting.