Respect en verdraagzaamheid

Print

"Er is commotie ontstaan door mensen die zich blijkbaar geroepen voelen om ‘fake news’ te verspreiden en oproepen om bepaalde bevolkingsgroepen die volwaardig lid zijn van onze samenleving, actief uit te sluiten en hen te criminaliseren. 
De politie zal te allen tijde opkomen voor de rechten en vrijheden van ieder individu, zoals in de Belgische grondwet en in het EVRM is opgenomen en erover waken dat die rechten ook effectief door iedereen kunnen worden opgenomen. 
De politie roept dan ook iedereen op om elke mens met het nodige respect en verdraagzaamheid te behandelen, zonder enig onderscheid."

Rudy Verbeeck, korpschef