Verkeersbarometer oktober 2017

Print

We hebben de nieuwste verkeersbarometer voor onze politiezone toegevoegd aan onze website (tot oktober 2017). 

Wat is de verkeersbarometer?

De verkeersbarometer is een periodiek opgestelde statistiek op basis van de door de politie geregistreerde verkeersongevallen en verkeersinbreuken. De cijfers worden getrokken uit ISLP (Integrated System for Local Police of m.a.w. het computersysteem van de lokale politie) aan de hand van de opgestelde processen-verbaal.