De Politie rekruteert: Agent van politie - schrijf je nu in

Print

Als agent van politie met je beperkte politiebevoegdheid leg je je vooral toe op verkeersopdrachten zoals de vaststelling van verkeersongevallen, verkeersregeling en - toezicht. Je houdt ook toezicht op de naleving van lokale politieverordeningen. Naast de basistaken van politieambtenaar, zal je takenpakket bestaan uit:

 • herhaaldelijke verkeerscontroles op de hoofdwegen ; 
 • gerichte patrouilles inzake verkeer (verkeersongevallen, overtredingen van de Wegcode) ;
 • deelnemen aan gerichte acties in het kader van het ZVP – het punt verkeersveiligheid ;
 • ingrijpen bij overtredingen van het Algemeen Politiereglement.

Voor verdere vragen kan u altijd contact opnemen met:

jan.simons@police.belgium.eu

Diplomavereisten

Geen diplomavereisten

Gewenst profiel

 • De Belgische nationaliteit hebben.
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten. 
 • Minstens 17 jaar zijn (bij de start van de opleiding minstens 18 jaar).
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B (bij de start van de opleiding).

Selectieprocedure

Dag 1 : De cognitieve vaardigheidsproeven en de sportproef
Dag 2 : De persoonlijkheidstesten
Dag 3 : De selectiecommissie
Dag 4 : De medische proef

Het aanbod

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten.
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer.
 • Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren.
 • De kans verdere opleidingen te volgen.
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar.
 • Gratis consultatie in de medische centra van de Federale Politie.
 • Gratis medische zorgen.

Datum van indiensttreding

01.11.2021