Statistieken

Criminaliteitsbarometer

Wat is de criminaliteits-barometer ?

Dit zijn alle criminele feiten op het grondgebied van de politiezone Grens (Essen Kalmthout Wuustwezel) die bij afsluiten in de algemene nationale gegevensbank (ANG) zitten.

Op onderstaande link kan je de laatste criminaliteitsbarometer vinden.

Verkeersbarometer

Wat is de Verkeersbarometer?

De verkeersbarometer is een periodiek opgestelde statistiek op basis van de door de politie geregistreerde verkeersongevallen en verkeersinbreuken. De cijfers worden getrokken uit ISLP (Integrated System for Local Police of m.a.w. het computersysteem van de lokale politie) aan de hand van de opgestelde processen-verbaal.

Op onderstaande link kan je de laatste verkeersbarometer vinden.

Afwezigheidstoezichten

Een overzicht van de aangevraagde vakanatie/afwezigheidstoezichten vanaf 2015.