Statistieken

Laatste bijwerking: 26 januari 2023.

Op de pagina kan je steeds de meest recente statistieken van de Politiezone GRENS terugvinden.  Deze worden zo snel mogelijk aangevuld.

Welke statistieken kan je hier vinden:

  • Afwezigheidstoezicht: overzicht van aangevraagde afwezigheidstoezichten bij de politiezone Grens van vorige jaren

  • Criminaliteitsbarometer: maandelijkse statistiek inzake alle criminele feiten op het grondgebied van de politiezone Grens
  • Criminaliteitsstatistieken: de officiële criminaliteitsstatieken voor de periode van 2000 tot heden voor de politiezone Grens
  • Barometer NVP: maandelijkse statistieken inzake de prioriteiten uit het nationaal veiligheidsplan

  • Verkeersbarometer van de Politiezone Grens (verkeersongevallen, snelheid, alcohol en drugs, ...)

  • Verkeersinbreuken in de Politiezone GRENS (blauwe zone, mindervalidenparking, snelheid, fietsstraat)
  • Verkeersongevallen: periodiek opgestelde statistiek op basis van de door politie geregistreerde verkeersongevallen en - inbreuken (verkeersbarometer)