BIN

Je kan als burger of zelfstandige lid worden van een BIN (buurtinformatienetwerk) of BINZ (BIN voor zelfstandigen).

Binnen een bepaalde wijk of buurtschap strikt afgebakend, wordt een netwerk opgericht van bewoners of zelfstandigen die telefonisch willen verwittigd worden als er in hun buurt of wijk bepaalde verdachte situaties zich voordoen.

Hoe oprichten?

Burgers of zelfstandigen uit een bepaalde buurt of wijk nemen het initiatief om een BIN(Z) op te richten.  De politie zal hen hierbij verder begeleiden.

In de drie gemeenten wordt er financiële tussenkomst en ondersteuning voorzien voor een BIN(Z).

Hoe werkt een BIN(Z)?

Het verwittigingssysteem van een BIN(Z) wordt opgestart door de politie.

Concreet zal een burger of zelfstandige naar de lokale politie bellen als hij iets verdachts meemaakt of ziet. De politie zal vervolgens een boodschap inspreken en via een speciaal communicatiesysteem worden alle leden van die BIN(Z) telefonisch verwittigd. Op enkele minuten tijd worden alle leden thuis of in hun zaak opgebeld en kunnen zij de boodschap van de politie horen.

Wettelijke regeling

Een BIN(Z) is wettelijk geregeld. Bij de oprichting wordt, de werking en de afspraken binnen het BIN(Z) in een protocol opgenomen.

Bestaande buurtinformatienetwerken

Onze zone telt verscheidene BIN(Z), je kan ze herkennen aan bovenstaand logo op borden en de stickers aan de woningen van de reeds aangesloten leden.

BIN-flashes

De buurtinformatienetwerken krijgen regelmatig berichten van de politie.  Deze berichten noemen we BIN-flashes.  Je kan de meest recente bin-flashes terugvinden op onze download-pagina.

BIN-nieuwsbrieven

Sinds juni '23 sturen wij maandelijks een nieuwsbrief uit, lees je deze nieuwsbrieven ook graag? Je vindt ze terug op onze download-pagina. 

Contact

Wil je meer informatie over BIN-werking, neem dan gerust contact met je wijkagent of via het e-mailadres PZ.Grens.BIN@police.belgium.eu