Slachtofferhulp

Als je slachtoffer bent, heb je recht op een aangepaste en correcte behandeling.  Wij staan in voor de eerstelijnshulp (slachtofferbejegening) en doorverwijzing naar gespecialiseerde diensten (slachtofferhulp).

Slachtofferbejegening door de politie

Elke politieambtenaar is in staat om een slachtoffer op een behoorlijke manier op te vangen en de nodige bijstand en informatie te verstrekken.  

Een aantal medewerkers, gecoacht door onze maatschappelijke assistenten, hebben een gespecialiseerde opleiding gevolgd en zijn via een beurtsysteem permanent ter beschikking voor de eerste opvang bij de meest traumatiserende gebeurtenissen:

 • eerste opvang van slachtoffers en/of naasten in crisissituaties
 • de slechtnieuwsmeldingen bij traumatische gebeurtenissen (bv . zwaar of dodelijk verkeersongeval)
 • de eerste opvang van minderjarige slachtoffers of slachtoffers van zedenfeiten en partnergeweld
 • ...

Zij zijn 24u/24 bereikbaar via het algemeen nummer 03 620 29 29 dat buiten de openingsuren automatisch doorschakelt naar de noodcentrale 101.

De verdere (gespecialiseerde) opvang en (langdurige) begeleiding gebeurt door de dienst 'slachtofferhulp' van het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW)

Slachtofferhulp door een gespecialiseerde dienst

CAW Antwerpen Slachtofferhulp:
Cornelis Schutstraat 28
2100 Antwerpen - Deurne
tel: 03 328 20 30 - fax: 03 03 328 20 14
slachtofferhulp@cawantwerpen.be
 
Aanbod:
 • Psycho-sociale begeleiding (bij traumaverwerking)
 • Juridische informatieverstrekking (i.v.m. schadevergoeding, de weg van een gerechtelijk dossier, ...)
 • Praktische informatieverstrekking (over verzekering, ...)
 • Verwijzing naar andere diensten indien nodig

Het is niet nodig klacht ingediend te hebben om door slachtofferhulp geholpen te worden. Zij werken wel op afspraak, d.w.z. dat je eerst telefonisch met hen contact opneemt en dat dan wordt beslist wie de beste hulp kan bieden, afhankelijk van de vragen. Een afspraak kan zowel te Antwerpen als thuis plaatsvinden. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk. De hulpverlening is kosteloos.

Afspraken dienen telefonisch te worden gemaakt. Zij zijn telefonisch te bereiken op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag in de voormiddag (9u - 12u30).

Nuttige adressen

Slachtofferonthaal parket

Bolivarplaats 20 bus 2
2000 Antwerpen
Tel. 03 257 90 64
slachtofferonthaal.antwerpen@wvg.vlaanderen.be 
 

Het slachtofferonthaal van het parket informeert en begeleidt slachtoffers van zodra hun dossier zich bij het parket bevindt.

Contacturen:
Maandag09u00 - 12u0013u00 - 16u00
Dinsdag09u00 - 12u0013u00 - 16u00
Woensdaggeslotengesloten
Donderdag09u00 - 12u00gesloten
Vrijdag09u0013u00 - 16u00

Bureau Juridische Bijstand

Bolivarplaats 20 bus 15
2000 Antwerpen
Tel. 03 260 72 80
Elke werkdag tussen 14.30 en 16 uur
Telefonisch van 9 tot 12 uur
bjb@balieantwerpen.be
 

Elke maandagmiddag zetelt de Commissie Juridische Bijstand in het OCMW van Essen. Een advocaat geeft gratis eerstelijnsadvies. Iedereen kan gebruik maken van deze dienst. We vragen wel om eerst een afspraak te maken (zie contactgegevens hierboven). Zonder voorafgaande afspraak, kunnen we geen advocaat voorzien. 

Bij onze juridische dienst kan je terecht met vragen over:
 • familiale problemen (echtscheiding, dringende en voorlopige maatregelen, onderhoudsgeld)
 • huur
 • burengeschillen 
 • koop
 • eigendomsrechten en -plichten
 • erfrecht en testamenten
 • aansprakelijkheid
 • arbeidsovereenkomsten
 • strafrecht
 • ...
Een eerste advies houdt in:
 • algemene informatie
 • eventueel bemiddeling met tegenpartij
 • hulp oplossen geschil
 • eventueel doorverwijzing naar een pro-Deo advocaat, notaris, een andere administratieve of sociale dienst
Wat we niet doen:
 • pleiten voor een rechtbank
 • opmaken van besluiten voor een rechtbank
Wat moet je meebrengen?
 • identiteitskaart
 • alle documenten die met uw vraag te maken hebben

Justitiehuis

Quinten Matsijslei 55
2018 Antwerpen
T 03 614 52 00
F 03 614 52 01
justitiehuis.antwerpen@vlaanderen.be 
 

Het Justitiehuis geeft gratis juridisch advies aan slachtoffers.

Openingsuren
Maandag09u00 - 12u0013u00 - 17u00
Dinsdag09u00 - 12u0013u00 - 20u00
Woensdag09u00 - 12u0013u00 - 17u00
Donderdag09u00 - 12u0013u00 - 17u00
Vrijdag09u00 - 12u0013u00 - 16u00