Cybercrime

Nieuws en nieuwe trends

Factuur twee keer betaald?

Factuur 2 keer betaald?
Factuur 2 keer betaald?

Terug van weggeweest: u zou uw GSM factuur twee maal betaald hebben. U ontvangt hiervoor een SMS (in de Franse taal) die u hiervoor waarschuwt. Het enige wat je moet doen, is een link aanklikken, een formulier invullen en klaar is kees. De dag nadien word je opgebeld waarbij je persoonsgegevens worden overlopen, waarna je gevraagd wordt om je bank digipass erbij te halen, inclusief je bankkaart. Nadat je enkele codes hebt overgemaakt, blijkt enkele uren later dat een groot bedrag van je rekening gegaan is.

Negeer dit bericht! Indien je een factuur twee maal betaald zou hebben, controleer altijd eerst je eigen bankrekening. Merk je dat je geen dubbele overschrijving vindt, neem dan contact op met de klantendienst van je GSM provider. Belangrijk: zoek het nummer op de website van je provider, en niet op andere websites (deze telefoonnummers kunnen vervalst zijn) ! Of ga langs in een winkel van je provider en doe navraag.

Heb je toch je codes doorgegeven? Blokkeer onmiddellijk je bankrekening door Card-Stop te verwittigen (tel 070 344 344). Maak afschriften van je bankrekeninguittreksels waarop de frauduleuze afhalingen zichtbaar zijn. Ga met deze documenten en het SMS bericht naar het dichtsbijzijnde politiekantoor om aangifte te doen van deze oplichting.

Bent u niet ingegaan op deze SMS? Verwijder deze en waarschuw je familie, vrienden en kennissen!

 

Phishing

Phishing e-mail
Phishing e-mail

U hebt recentelijk een e-mail ontvangen vanwege uw bank, maar nadat u op een link in de e-mail hebt geklikt en allerlei gegevens moest invullen, hebt u ontdekt dat u bent opgelicht? Dit fenomeen noemt men ook phishing, het hengelen naar uw gegevens. Criminelen trachten u op slinkse wijze te overtuigen dat de e-mail afkomstig is van uw bank, en u dringend een nieuw product moet activeren, anders kan u geen gebruik meer maken van de bankdiensten, en zal u later om deze diensten te activeren een bedrag moeten betalen.

Bent u ingegaan op deze e-mail en hebt u uw gegevens (al dan niet telefonisch) achtergelaten? Dien dan zo snel mogelijk klacht in bij uw politiekantoor. Neem een afdruk van zowel de e-mail als de website (inclusief adresbalk) mee. Verwijder de e-mail nog niet meteen: bij uw aangifte zal u een e-mailadres ontvangen waarop u de e-mail kan doorsturen. Ook vragen wij vaak om de e-mailheaders te kunnen bekomen: dit is een stukje dat aan elk e-mailbericht gekoppeld is, maar vaak niet zichtbaar voor de gebruiker. In de e-mailheader is terug te vinden welke weg een e-mailbericht heeft afgelegd. Deze e-mailheader kan dus nuttige informatie bevatten die het voor de politiediensten mogelijk maakt om verder te onderzoeken. Hoe u de e-mailheader zichtbaar maakt, kan u vragen aan uw computerwinkel of aan een kennis. Wij raden aan om deze website zeker te bezoeken die u op weg kan helpen om de e-mailheader zichtbaar te maken: https://www.internedservices.nl/faq/volledige-e-mailheaders-weergeven/ . Nadat u over de e-mailheader beschikt, kan u deze in een e-mail plakken en eveneens overmaken aan de politiediensten na aangifte.

Ook uw bankafschriften zijn belangrijk waarop de frauduleuze betalingen zichtbaar zijn.

Nadat u aangifte hebt gedaan, neemt u zo spoedig mogelijk contact op met uw bank en toon uw aangifte aan hen.

Bent u niet ingegaan op de betaling, raden wij u aan om de e-mail te verwijderen. U kan de e-mail ook overmaken aan verdacht@safeonweb.be die op deze manier hun website https://www.safeonweb.be/ zo up-to-date mogelijk kunnen houden.

Tip: een bank zal u nooit verplichten om (gratis) diensten te activeren binnen enkele dagen, zij zullen u uiteraard meer tijd geven en u zelfs naar uw kantoor laten komen. Zij zullen u ook nooit, tenzij via uw internet bankieren, vragen om op uw digipass kaartlezer de M1 of M2 code te gebruiken. Maak in uw webbrowser in uw favorieten een link aan die rechtstreeks uw internet bankieren opent. Zo loopt u geen gevaar om een valse internet website te openen. Klik dus nooit vanuit een e-mail, zogenaamd afkomstig van uw bank, op een link!

Incasso bureau's

Bent u in het verleden opgebeld door een reisbureau "Tours4Fun"? Of misschien zelfs helemaal niet... Toch neemt een incasso bureau (zoals bijvoorbeeld Hardenberg & Beukers)  contact met u op omdat u een betaling niet hebt uitgevoerd. Om er voor te zorgen dat u wel eens zou kunnen beginnen twijfelen, vermelden zij dat het gaat om een geboekte reis van 2018 die u tot op heden nog steeds niet betaald hebt. De twijfel slaat toe, het is al meer dan een jaar geleden... In de e-mail wordt geen melding gemaakt van een oproepnummer, dus u kan ze niet bellen, maar u hebt nog maar drie dagen de tijd om het bedrag over te maken, want uw bezittingen kunnen daarna in beslag genomen worden. De tijdsdruk is er weer...

Ga hier uiteraard niet op in! Indien u erin slaagt om contact met hen op te nemen om een factuur te bekomen van deze niet uitgevoerde betaling, zal u als antwoord krijgen dat zij niet bevoegd zijn. Dit klopt uiteraard niet: een incassobureau of deurwaarder zal net het aanspreekpunt zijn om niet uitgevoerde betalingen te vorderen en dient u van een bewijsstuk te kunnen voorzien. Aangezien het hier gaat om oplichting, zullen zij u geen factuur kunnen tonen.

Mocht u toch zijn overgegaan tot betaling, is het aangeraden om klacht neer te leggen bij de politie. Verwijder de e-mail nog niet meteen: bij uw aangifte zal u een e-mailadres ontvangen waarop u de e-mail kan doorsturen. Ook vragen wij vaak om de "e-mailheaders" te kunnen bekomen: dit is een stukje dat aan elk e-mailbericht gekoppeld is, maar vaak niet zichtbaar is voor de gebruiker. In de e-mailheader is terug te vinden welke weg een e-mailbericht heeft afgelegd. Deze e-mailheader kan dus nuttige informatie bevatten die het voor de politiediensten mogelijk maakt om verder te onderzoeken. Hoe u de e-mailheader zichtbaar maakt, kan u vragen aan uw computerwinkel of aan een kennis. Wij raden aan om deze website zeker te bezoeken die u op weg kan helpen om de e-mailheader zichtbaar te maken: https://www.internedservices.nl/faq/volledige-e-mailheaders-weergeven/ . Nadat u over de e-mailheader beschikt, kan u deze in een e-mail plakken en eveneens overmaken aan de politiediensten na aangifte.

Hou de e-mail nog enkele dagen bij. Mocht de politie toch nog vragen hebben over deze e-mail, kan u hem nog steeds aan hen tonen.

Wij zullen ook steeds vragen om een bankafschrift te bezorgen waarop de frauduleuze betaling zichtbaar is.

Bent u niet ingegaan op de betaling, raden wij u aan om de e-mail te verwijderen. U kan de e-mail ook overmaken aan verdacht@safeonweb.be die op deze manier hun website https://www.safeonweb.be/ zo up-to-date mogelijk kunnen houden. Ook https://meldpunt.belgie.be/ kan u inlichten mocht u een betaling hebben uitgevoerd.

Dwangbevel belastingdienst

De periode van het jaar is weer daar: we dienen onze belastingsaangiftes in te vullen. Uiteraard maken de criminelen daar handig gebruik van om u trachten op te lichten. Ze versturen talrijke e-mails naar burgers waarin ze dreigen met een dwangbevel. U zou een openstaande schuld hebben aan de belastingdienst, maar na talrijke aanmaningen hebt u nog steeds niet betaald. U dient onmiddellijk te betalen, anders komt een deurwaarder langs en legt deze beslag op uw inboedel en zelfs eigendommen. Natuurlijk is dit pure oplichting, en dat kan je zo herkennen:

  • Het postadres onderaan de e-mail bestaat niet (in het voorbeeld: Laan van Politiek 1 te Amsterdam)
  • Het is niet persoonlijk aan u gericht. Een deurwaarder zou niet "poltiezone van uw district" vermelden, maar bijvoorbeeld "politiezone Grens"
  • Door op beantwoorden te klikken, kan u de correcte afzender van het e-mailbericht achterhalen. Vaak merkt u al geen link meer met een website van een deurwaarder.
  • En uiteraard, waar het altijd om draait: de tijdsdruk. "Betaal vandaag om te voorkomen dat uw inboedel wordt aangeslagen, uw sloten worden veranderd, etc.". Een legale firma zal u zeker enkele weken de tijd geven om te handelen.

Deze laatste tip is de belangrijkste in alle oplichtingen: laat u niet opjagen, een frauduleuze e-mail zal steeds tijdsdruk opleggen, een legale e-mail niet! Geef jezelf tijd om na te denken of je wel degelijk schulden hebt.

Indien u toch betaald hebt, raden wij u aan om klacht in te dienen bij de politie. Neem een afdruk van zowel de e-mail als de website (inclusief adresbalk) mee. Verwijder de e-mail nog niet meteen: bij uw aangifte zal u een e-mailadres ontvangen waarop u de e-mail kan doorsturen. Ook vragen wij vaak om de "e-mailheaders" te kunnen bekomen: dit is een stukje dat aan elk e-mailbericht gekoppeld is, maar vaak niet zichtbaar voor de gebruiker. In de e-mailheader is terug te vinden welke weg een e-mailbericht heeft afgelegd. Deze e-mailheader kan dus nuttige informatie bevatten die het voor de politiediensten mogelijk maakt om verder te onderzoeken. Hoe u de e-mailheader zichtbaar maakt, kan u vragen aan uw computerwinkel of aan een kennis. Wij raden aan om volgende website zeker te bezoeken die u op weg kan helpen om de e-mailheader zichtbaar te maken: https://www.internedservices.nl/faq/volledige-e-mailheaders-weergeven/ . Nadat u over de e-mailheader beschikt, kan u deze in een e-mail plakken en eveneens overmaken aan de politiediensten na aangifte.

Ook uw bankafschriften zijn belangrijk waarop de frauduleuze betalingen zichtbaar zijn. Neem deze zeker ook mee wanneer u aangifte gaat doen bij de politiediensten.

Afpersing e-mails

Voorbeeld ontvangen e-mail
Voorbeeld ontvangen e-mail

De laatste weken komen ze weer erg vaak voor: de afpersingsmails, op sommige websites ook genoemd als sextortion mails.

Vele mensen krijgen een e-mailbericht waarin melding wordt gemaakt dat hij/zij een computervirus heeft, waardoor criminelen erin geslaagd zijn de camera in de computer (ook gekend als webcam) over te nemen. Zij zouden erin geslaagd zijn om een video van u te maken terwijl u een porno website bezocht. Door middel van het zogenaamde virus zijn zij er ook in geslaagd om uw contactpersonen op te slaan. Indien u niet bereid zou zijn om een bepaald bedrag over te maken, zouden uw contactpersonen deze video ontvangen.

Echter worden deze mails naar miljoenen mensen tegelijk verstuurd, waardoor de kans enorm klein is dat u wel degelijk beschikt over het virus waarvan sprake. Zij zullen dus ook niet beschikken over een video met u als hoofdrolspeler. Om u snel tot handelen te doen overgaan, zullen ze u een erg korte tijdspanne geven om te betalen, vaak amper 48 uur. U bent geschrokken, waardoor vaak toch wordt overgegaan tot betaling. Doe dit echter in geen geval!

Hoe komen zij dan aan uw e-mail? Op het Dark Web (een stukje internet waar je een speciale browser voor nodig hebt om op te kunnen surfen) zijn met de jaren talrijke e-mailadressen samen geraapt, vaak inderdaad afkomstig van virussen. Echter hoeft uw computer niet geïnfecteerd te zijn: een contactpersoon van u kan evengoed over een virus beschikken, waardoor contactpersonen verzameld werden zonder dat de computergebruiker hier weet van heeft. Vroeger werden de e-mails verstuurd in de Engelse taal, vervolgens werden ze in gebrekkig Nederlands verstuurd, maar we merken op dat de e-mails de Nederlandse taal beter en beter beginnen te beheersen. Trap echter toch niet in deze val!

Ook durven criminelen wel eens een wachtwoord mee te sturen, dat vermoedelijk aan jou gelinkt kan worden. Vaak roept het een "hoe weten zij dat?" gevoel op. Virussen, websites die gehacked zijn, het is een schat aan informatie die hieruit gehaald wordt. Op (veilige) websites zoals https://haveibeenpwned.com/ kan u nakijken of uw e-mailaccount inclusief het wachtwoord op het Dark Web gekend is. Verander zo snel mogelijk je wachtwoord en maak voor elke (sociale media) account een ander wachtwoord! Er zijn (gratis) programma's beschikbaar die u helpen bij het bewaren van wachtwoorden, zoals LastPass, Keepass, ... . Of gebruik zinnen die u eenvoudig kan onthouden, zoals ikGaOpVakant1eMetFacebook.

Mocht u toch zijn overgegaan tot betaling, is het aangeraden om klacht neer te leggen bij de politie. Verwijder de e-mail nog niet meteen: bij uw aangifte zal u een e-mailadres ontvangen waarop u de e-mail kan doorsturen. Ook vragen wij vaak om de e-mailheaders te kunnen bekomen: dit is een stukje dat aan elk e-mailbericht gekoppeld is, maar vaak niet zichtbaar voor de gebruiker. In de e-mailheader is terug te vinden welke weg een e-mailbericht heeft afgelegd. Deze e-mailheader kan dus nuttige informatie bevatten die het voor de politiediensten mogelijk maakt om verder te onderzoeken. Hoe u de e-mailheader zichtbaar maakt, kan u vragen aan uw computerwinkel of aan een kennis. Wij raden aan om deze website zeker te bezoeken die u op weg kan helpen om de e-mailheader zichtbaar te maken: https://www.internedservices.nl/faq/volledige-e-mailheaders-weergeven/ . Nadat u over de e-mailheader beschikt, kan u deze in een e-mail plakken en eveneens overmaken aan de politiediensten na aangifte.

Hou de e-mail nog enkele dagen bij. Mocht de politie toch nog vragen hebben over deze e-mail, kan u hem nog steeds aan hen tonen.

Wij zullen ook steeds vragen om een bankafschrift te bezorgen waarop de frauduleuze betaling zichtbaar is.

Bent u niet ingegaan op de betaling, raden wij u aan om de e-mail te verwijderen. U kan de e-mail ook overmaken aan verdacht@safeonweb.be die op deze manier hun website https://www.safeonweb.be/ zo up-to-date mogelijk kunnen houden.

Belangrijke tip: vergeet niet om Windows up-to-date te houden (start -> instellingen -> Bijwerken en beveiliging) en de virusscanner op regelmatige tijdstippen je volledige computer te laten onderzoeken. Hou deze uiteraard ook steeds up-to-date en negeer de meldingen niet!

Mail met vraag tot betaalbevestiging

E-mail met vraag tot bevestiging
E-mail met vraag tot bevestiging

U hebt een e-mail ontvangen dat u lid bent geworden van één of andere vereniging? U dient hiervoor elke maand een vast bedrag over te schrijven. Om het u nog makkelijker te maken, zullen ze dit elke maand automatisch laten overschrijven via uw kredietkaart. Echter herinnert u zich niets van deze vereniging, en denkt dat het om een misverstand gaat.

U opent de link die in de e-mail vernoemd wordt, en komt op een website terecht waar u uw e-mailadres, inclusief kredietkaartgegevens (kaartnummer en CVC code) moet achterlaten, zodat ze uw gegevens kunnen opzoeken en kunnen overgaan tot annuleren. Niets is minder waar! Met behulp van deze gegevens kunnen criminelen, zonder uw verdere tussenkomst, betalingen uitvoeren op internet, waarbij enkel uw kredietkaart limiet (die wel eens tot 5.000,00 Euro kan gaan!) de enige "stop" is op de uitgaven door de criminelen.

Indien u merkt dat u gegevens moet achterlaten op een website die kunnen leiden tot online aankopen, sluit dan onmiddellijk de website af!

Indien u toch betaald hebt, raden wij u aan om klacht in te dienen bij de politie. Neem een afdruk van zowel de e-mail als de website (inclusief adresbalk) mee. Verwijder de e-mail nog niet meteen: bij uw aangifte zal u een e-mailadres ontvangen waarop u de e-mail kan doorsturen. Ook vragen wij vaak om de e-mailheaders te kunnen bekomen: dit is een stukje dat aan elk e-mailbericht gekoppeld is, maar vaak niet zichtbaar voor de gebruiker. In de e-mailheader is terug te vinden welke weg een e-mailbericht heeft afgelegd. Deze e-mailheader kan dus nuttige informatie bevatten die het voor de politiediensten mogelijk maakt om verder te onderzoeken. Hoe u de e-mailheader zichtbaar maakt, kan u vragen aan uw computerwinkel of aan een kennis. Wij raden aan om deze website zeker te bezoeken die u op weg kan helpen om de e-mailheader zichtbaar te maken: https://www.internedservices.nl/faq/volledige-e-mailheaders-weergeven/ . Nadat u over de e-mailheader beschikt, kan u deze in een e-mail plakken en eveneens overmaken aan de politiediensten na aangifte.

Ook uw bankafschriften zijn belangrijk waarop de frauduleuze betalingen zichtbaar zijn.

Een belangrijke tip: als u zich niet herinnert dat u zich ergens op hebt ingeschreven, neem dan contact op met het bedrijf via zoekmachines zoals Google, Bing, ... Indien zij u een bewijs van inschrijving kunnen overmaken, en u herinnert zich plots dat u wel degelijk hebt ingeschreven, dan pas kan u overgaan tot uitschrijven. Legitieme bedrijven zullen u minstens twee weken tijd geven om een inschrijving te annuleren. U zal nooit gevraagd worden om binnen 48 uur te betalen.

Microsoft scam

Voorbeeld Windows Logboek
Voorbeeld Windows Logboek

Al geruime tijd krijgen burgers telefoon, vaak op hun vaste telefoonlijn. Zij worden opgebeld door (Engelstalige) personen die zich uitgeven als medewerkers van Microsoft. Ze trachten u te overtuigen dat er problemen zijn op uw computer, en dat zij dat kunnen aantonen door uw computerscherm over te nemen. U installeert vervolgens een applicatie waarna zij volledige toegang verkrijgen. Zij loodsen u naar uw "Windows Logboek", waarin talrijke fouten en meldingen te zien zijn. Echter is hier niets mis mee: elke computer bevat fouten in het logboek. Echter weten vele mensen dit niet en zijn overtuigd dat hun computer niet werkt zoals het hoort. De zogenaamde Microsoft medewerker praat u een software pakket aan om uw computer te beschermen tegen virussen, hackers, ... en vaak is de kostprijs spotgoedkoop: 49 Euro voor een licentie van 10 jaar. U dient zogenaamde iTunes kaarten, Steam kaarten, of andere betaalkaarten aan te kopen. Ze vragen u op een website een betaling uit te voeren. U neemt uw bankkaart bij de hand en voert met behulp van uw digipass kaartlezer de M1 en M2 codes uit om de betaling te accepteren. Echter bent u geen 49 Euro kwijt, maar vaak honderden Euro's voor betaalkaarten. U hebt uw licentie niet gekregen, en u bent uw geld kwijt...

Indien u bent overgegaan tot betaling, raden wij aan om zo snel mogelijk klacht neer te leggen bij uw lokale politie. Probeer te achterhalen welk programma u moest installeren (vaak is dit Teamviewer, AnyDesk, ...) en neem de bankafschriften mee waarop duidelijk de frauduleuze betalingen te zien zijn. Mocht u ook beschikken over het oproepnummer van de zogenaamde Microsoft support dienst, noteer deze en overhandig deze aan de politie ambtenaar.

Nadat u uw klacht hebt ingediend bij de politie, laat u best ook uw computer even nakijken op virussen en andere malware, en zorg ervoor dat de geïnstalleerde software waarmee het scherm werd overgenomen, verwijderd wordt. Hiervoor kan u langs gaan bij een computerwinkel of een kennis die u kan helpen.

De oproepen, die vaak ettelijke uren duren, zijn afkomstig van zowel buitenlandse als Belgische oproepnummers. Microsoft zal nooit klanten opbellen om hen te helpen met hun computer problemen. Negeer deze oproepen en haak onmiddellijk in! Zij zullen trachten u nog enkele keren op te bellen, doch zullen zij hun pogingen staken van zodra u de oproepen blijft negeren.

2dehands.be oplichtingen met u als verkoper

PayPal
PayPal

U hebt een product via 2dehands.be maar merkt nu dat u bent opgelicht? Vaak is dit mogelijk doordat zogenaamde (vaak buitenlandse) kopers u ervan overtuigen dat zij een betaling hebben uitgevoerd via gekende betaaldiensten zoals PayPal, maar zien een dag later van de verkoop af en vragen u het geld terug te storten. U denkt dat de e-mail van PayPal legitiem is en gaat in op de vraag tot terug betaling. Echter zal u nooit de eigenlijke betaling op uw rekening zien. Ook is het mogelijk dat er zogenaamd een waarborg dient betaald te worden om de frauduleuze koper van uw product garantie te bieden dat u wel een legitieme verkoper bent. Ook deze e-mail van PayPal is vervalst. PayPal zal nooit vragen om waarborgen te betalen.

Een andere mogelijkheid is dat zogenaamde kopers enorm gul zijn: zij zijn bereid het voorwerp te kopen, en willen zelfs de transactie- en transportkosten betalen. Zij zeggen u dat u allerlei gegevens dient over te maken via DHL of Fedex, gekende transportdiensten. Echter overtuigen ze u dat u eerst een kleine betaling (vaak amper 1 Euro) moet overmaken om uw identiteit te bevestigen. Hiervoor dient u ofwel uw kredietkaartgegevens, inclusief CVC code, ofwel uw digipass kaartlezer (M1/M2 stappen) over te maken, waarna u merkt dat u veel geld kwijt bent en nooit meer iets van de zogenaamde koper hoort.

Bent u opgelicht? Dien dan klacht in bij de politie. Neem een schermafdruk inclusief adresbalk mee naar de politie van het profiel dat geïntresseerd was in uw zoekertje. Neem ook alle e-mailcommunicatie mee (stuur deze eventueel door, vraag naar het e-mailadres van de politiezone waar u een klacht indient). Ook vragen wij vaak om de e-mailheaders te kunnen bekomen: dit is een stukje dat aan elk e-mailbericht gekoppeld is, maar vaak niet zichtbaar voor de gebruiker. In de e-mailheader is terug te vinden welke weg een e-mailbericht heeft afgelegd. Deze e-mailheader kan dus nuttige informatie bevatten die het voor de politiediensten mogelijk maakt om verder te onderzoeken. Hoe u de e-mailheader zichtbaar maakt, kan u vragen aan uw computerwinkel of aan een kennis. Wij raden aan om deze website zeker te bezoeken die u op weg kan helpen om de e-mailheader zichtbaar te maken: https://www.internedservices.nl/faq/volledige-e-mailheaders-weergeven/ . Nadat u over de e-mailheader beschikt, kan u deze in een e-mail plakken en eveneens overmaken aan de politiediensten na aangifte.

Hou de e-mails nog enkele dagen bij. Mocht de politie toch nog vragen hebben over deze e-mail, kan u hem nog steeds aan hen tonen.

Wij zullen ook steeds vragen om een bankafschrift te bezorgen waarop de frauduleuze betaling zichtbaar is. En als laatste: als u klacht hebt ingediend, kan u daarna ook nog het profiel rapporteren aan 2dehands.be .

Een belangrijke tip: tracht uw verkoop steeds binnen 2dehands.be af te handelen en niet apart te communiceren via e-mail. Zo kan 2dehands.be zelf ook toezicht houden en u eventueel bijstaan.

Ransomware - cryptoware

Cryptoware
Cryptoware

U surft naar een website en uw computer toont plots een scherm dat uw computer is geblokkeerd? Of u hebt een e-mail geopend met daarin een bijlage. Bij het openen van die bijlage merkte u plots een scherm op dat uw favoriete bestanden zijn geblokkeerd? Dit is het zogenaamde ransomware virus: uw computer wordt geblokkeerd door een virus, en uw bestanden worden versleuteld door het virus, zodat u er geen toegang meer tot hebt.

U kan klacht neerleggen bij de politie. We dienen duidelijk te weten hoe u aan het virus bent gekomen: is het via een e-mailbericht of via een website waarop u bent terecht gekomen? Indien het gaat om een website, probeer dan het internet adres te achterhalen. Indien het gaat om een e-mailbericht, zullen de politiediensten vragen om de e-mail door te sturen met duidelijke vermelding dat de e-mail bijlage een virus bevat. Ook vragen wij vaak om de e-mailheaders te kunnen bekomen: dit is een stukje dat aan elk e-mailbericht gekoppeld is, maar vaak niet zichtbaar voor de gebruiker. In de e-mailheader is terug te vinden welke weg een e-mailbericht heeft afgelegd. Deze e-mailheader kan dus nuttige informatie bevatten die het voor de politiediensten mogelijk maakt om verder te onderzoeken. Hoe u de e-mailheader zichtbaar maakt, kan u vragen aan uw computerwinkel of aan een kennis. Wij raden aan om deze website zeker te bezoeken die u op weg kan helpen om de e-mailheader zichtbaar te maken: https://www.internedservices.nl/faq/volledige-e-mailheaders-weergeven/ . Nadat u over de e-mailheader beschikt, kan u deze in een e-mail plakken en eveneens overmaken aan de politiediensten na aangifte.

Hou de e-mail nog enkele dagen bij. Mocht de politie toch nog vragen hebben over deze e-mail, kan u hem nog steeds aan hen tonen. Het e-mailbericht op zich is niet schadelijk, het is de bijlage die het virus bevat.

Van zodra u klacht hebt neergelegd bij de politiediensten, kan u een computerwinkel of een kennis met voldoende informaticakennis inschakelen om te proberen het virus te verwijderen. Dit kan door gebruik te maken van de website https://www.nomoreransom.org/ , een samenwerking tussen verschillende politiediensten en antivirus bedrijven. Let wel: niet elk virus kan meteen verwijderd worden. Mogelijk dient u nog enkele weken te wachten voordat het virus gekraakt werd en er een remedie voor bestaat.

Tip: maak minstens 1 maal per week een backup van uw favoriete bestanden (foto's, video's, documenten, ...) op een externe harde schijf. Ontkoppel deze externe hare schijf daarna ook los van uw computer, anders zal het ransomware virus er nog steeds in slagen om al uw bestanden op uw externe harde schijf te versleutelen! Ook is het raadzaam om uw Windows besturingssysteem up-to-date te houden en een virusscanner te installeren.