PHISHING: Frauduleuze incassobureaus

Print

"Ik ontving een e-mail waarin stond dat ik nog een bedrag van 387.34€ met bijhorende referte moest betalen op een Duits bankrekeningnummer. Het incassobureau beweerde dat zij mij al verschillende keren probeerden te contacteren. Volgens hen zou er binnen enkele dagen beslag gelegd worden voor de zogezegde achterstallige betaling, hoewel ik niet weet van wie of wat en aan wie ik dit bedrag zou moeten betalen. Er werd nooit een aanmaning verstuurd."

De laatste maand ontvangt de Economische Inspectie van de FOD  Economie zulke meldingen. Sinds de start van de campagne 'Trap niet in de val' (zie ook een vorig artikel) zelfs drie keer zoveel meldingen. Mensen worden telefonisch of via e-mail benaderd door valse incassobureaus. Ze zoeken contact in naam van een niet-bestaand incassobureau of gebruiken zelfs de naam en het logo van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. Vraag je meer verduidelijking over de openstaande schuld, krijg je een heel vaag antwoord. 

Indien u gecontacteerd bent, kan u best volgende stappen ondernemen:

  • Kijk eerst na of u het bedrijf kent en of je inderdaad een onbetaalde schuld hebt en vraag extra informatie. Vraag bv. de oorspronkelijke factuur op.
  • Een incassobureau moet altijd verplicht ingeschreven zijn bij de FOD Economie voordat zij hun activiteiten mogen uitvoeren. Kijk hier na of het incassobureau is ingeschreven. Is dat niet het geval, betaal dan zeker niet!
  • Geef nooit je persoonlijke gegevens door, zoals een kopie van uw identiteitskaart of bel CARD stop op 070 344 344.
  • Onthoud dat een beslaglegging alleen via een deurwaarder en niet via een incassobureau kan gebeuren. Deurwaarders zullen hier nooit een e-mail voor sturen. 

Hebt u toch betaald, kan u best onmiddellijk klacht indien bij de politie. U kan ook valse incassobureaus melden via het Meldpunt van de FOD Economie

Meer hierover (en andere cybercrimes) via onderstaande link.