Sextortion mails: Afpersing e-mails

Print

De laatste weken komen ze weer erg vaak voor: de afpersingsmails, op sommige websites ook genoemd als sextortion mails.

Vele mensen krijgen een e-mailbericht waarin melding wordt gemaakt dat hij/zij een computervirus heeft, waardoor criminelen erin geslaagd zijn de camera in de computer (ook gekend als webcam) over te nemen. Zij zouden erin geslaagd zijn om een video van u te maken terwijl u een porno website bezocht. Door middel van het zogenaamde virus zijn zij er ook in geslaagd om uw contactpersonen op te slaan. Indien u niet bereid zou zijn om een bepaald bedrag over te maken, zouden uw contactpersonen deze video ontvangen.

Echter worden deze mails naar miljoenen mensen tegelijk verstuurd, waardoor de kans enorm klein is dat u wel degelijk beschikt over het virus waarvan sprake. Zij zullen dus ook niet beschikken over een video met u als hoofdrolspeler. Om u snel tot handelen te doen overgaan, zullen ze u een erg korte tijdspanne geven om te betalen, vaak amper 48 uur. U bent geschrokken, waardoor vaak toch wordt overgegaan tot betaling. Doe dit echter in geen geval!

Hoe komen zij dan aan uw e-mail? Op het Dark Web (een stukje internet waar je een speciale browser voor nodig hebt om op te kunnen surfen) zijn met de jaren talrijke e-mailadressen samen geraapt, vaak inderdaad afkomstig van virussen. Echter hoeft uw computer niet geïnfecteerd te zijn: een contactpersoon van u kan evengoed over een virus beschikken, waardoor contactpersonen verzameld werden zonder dat de computergebruiker hier weet van heeft. Vroeger werden de e-mails verstuurd in de Engelse taal, vervolgens werden ze in gebrekkig Nederlands verstuurd, maar we merken op dat de e-mails de Nederlandse taal beter en beter beginnen te beheersen. Trap echter toch niet in deze val!

Ook durven criminelen wel eens een wachtwoord mee te sturen, dat vermoedelijk aan jou gelinkt kan worden. Vaak roept het een "hoe weten zij dat?" gevoel op. Virussen, websites die gehacked zijn, het is een schat aan informatie die hieruit gehaald wordt. Op (veilige) websites zoals https://haveibeenpwned.com/ kan u nakijken of uw e-mailaccount inclusief het wachtwoord op het Dark Web gekend is. Verander zo snel mogelijk je wachtwoord en maak voor elke (sociale media) account een ander wachtwoord! Er zijn (gratis) programma's beschikbaar die u helpen bij het bewaren van wachtwoorden, zoals LastPass, Keepass, ... . Of gebruik zinnen die u eenvoudig kan onthouden, zoals ikGaOpVakant1eMetFacebook.

Mocht u toch zijn overgegaan tot betaling, is het aangeraden om klacht neer te leggen bij de politie. Verwijder de e-mail nog niet meteen: bij uw aangifte zal u een e-mailadres ontvangen waarop u de e-mail kan doorsturen. Ook vragen wij vaak om de e-mailheaders te kunnen bekomen: dit is een stukje dat aan elk e-mailbericht gekoppeld is, maar vaak niet zichtbaar voor de gebruiker. In de e-mailheader is terug te vinden welke weg een e-mailbericht heeft afgelegd. Deze e-mailheader kan dus nuttige informatie bevatten die het voor de politiediensten mogelijk maakt om verder te onderzoeken. Hoe u de e-mailheader zichtbaar maakt, kan u vragen aan uw computerwinkel of aan een kennis. Wij raden aan om onze website te bezoeken die u op weg kan helpen om de e-mailheader zichtbaar te maken: https://www.pzgrens.be/sites/default/files/Emailheaders.pdf . Nadat u over de e-mailheader beschikt, kan u deze in een e-mail plakken en eveneens overmaken aan de politiediensten na aangifte.

Hou de e-mail nog enkele dagen bij. Mocht de politie toch nog vragen hebben over deze e-mail, kan u hem nog steeds aan hen tonen.

Wij zullen ook steeds vragen om een bankafschrift te bezorgen waarop de frauduleuze betaling zichtbaar is.

Bent u niet ingegaan op de betaling, raden wij u aan om de e-mail te verwijderen. U kan de e-mail ook overmaken aan verdacht@safeonweb.be die op deze manier hun website https://www.safeonweb.be/ zo up-to-date mogelijk kunnen houden.

Belangrijke tip: vergeet niet om Windows up-to-date te houden (start -> instellingen -> Bijwerken en beveiliging) en de virusscanner op regelmatige tijdstippen je volledige computer te laten onderzoeken. Hou deze uiteraard ook steeds up-to-date en negeer de meldingen niet!

E-mailheaders ophalen