Waar staan wij voor?

In onze missie definiëren wij onze bestaansgrond, onze waarden en identiteit, terwijl onze visie een blik werpt op de toekomst en de gewenste situatie op lange termijn beschrijft.

Missie

 

"Wij zetten ons dag en nacht actief in voor de veiligheid en leefbaarheid van onze lokale samenleving."

 

Ons lokaal politiekorps werkt permanent, dag en nacht, in en voor onze lokale gemeenschap.

Deze gemeenschap verwacht van ons dat wij ons actief inzetten, niet bij de pakken blijven zitten tot iemand van ons iets vraagt, maar dat we zelf pro-actief zelfs, op zoek gaan om onze missie waar te maken.

Een lokaal politiekorps werkt niet alleen mee aan het verwezenlijken van een "veilige" gemeenschap, maar vooral ook aan een gemeenschap waar het aangenaam is om te leven, waar iedereen de kans krijgt om - met respect voor elkander - zich maximaal te ontplooien om gelukkig te zijn, aan een "leefbare" samenleving.

Toekomstvisie

                               

De lat van ons einddoel ligt hoog, maar is eenvoudig: altijd en overal, onder alle omstandigheden, een excellente dienstverlening leveren!

De "best mogelijke dienstverlening" is niet alleen een virtueel streven maar onze reële inzet; elke dag opnieuw, bij elke tussenkomst, bij iedereen, zonder onderscheid.  Ook onder moeilijke omstandigheden.