Aangifte / melding

 • Ben je slachtoffer van een misdrijf?  
 • Werd je wagen beschadigd?  
 • Was je betrokken in een verkeersongeval met gewonden?
 • ...

Aarzel dan niet om aangifte te doen bij de politie. Alleen dan kan een onderzoek gestart worden.  Voor deze aangiften kan je tijdens de openingsuren  terecht op een eender welk politiekantoor in België en ook op één van onze eigen onthaalburelen.  Bij dringende interventies of misdrijven waarbij vaststellingen nodig zijn, komt de politie ter plaatse.

Gevonden/Verloren/Gestolen

Ik ben iets kwijt, ik heb iets gevonden, wat nu ?

Als je door verlies of diefstal waardevolle voorwerpen, documenten, fietsen, dieren kwijtraakt doe je best aangifte bij de politie.  Wij registreren deze in ons informaticasysteem en doen al het mogelijke om de verloren/gestolen zaken terug te bezorgen aan de eigenaar.  Wij bezorgen de nodige attesten voor het bekomen van nieuwe documenten.

Voor specifieke informatie kan je hier terecht.

E-loket (police-on-web)

Via Police-on-web kan je online:

 • klacht indienen voor fietsdiefstal, bromfietsdiefstal, winkeldiefstal, diverse beschadigingen, graffiti
 • een bericht van afwezigheid instellen
 • je alarmsysteem aanmelden  

Melding maken

Je kan op verschillende manieren een melding maken: overlast, verdachte handelingen, nachtlawaai, ...  Dit kan je doen:

 • telefonisch: 03 620 29 29 (centraal onthaalnummer - dit wordt na de openinsuren doorgeschakeld naar de noodcentrale 101),
 • via mail: info@pzgrens.be (centraal e-mailadres),
 • tijdens de openingsuren op één van onze onthaalburelen.

Let wel: voor dringende meldingen dien je 101 te bellen. 

Aangifte op bureel

Je kan tijdens de openingsuren op het bureel aangifte doen van misdrijven en van bepaalde andere feiten.  Er wordt een proces-verbaal of een melding van deze feiten opgesteld.  Je ontvangt onmiddelijk een attest van klachtneerlegging of een meldingsfiche als bewijs van je aangifte.

Woonstverandering

Het is van essentieel belang dat je hoofdverblijfplaats permanent geregistreerd staat bij de bevolkingsdienst van je gemeente van verblijf.  

Wat moet je doen bij een woonsverandering:

 • Bij verandering van hoofdverblijfplaats binnen dezelfde gemeente, moet je de aangifte doen bij de bevolkingsdienst van die gemeente.
 • Bij het overbrengen van je hoofdverblijfplaats naar een ander gemeente in België, moet je hiervan aangifte doen bij de dienst burgerzaken van de nieuwe gemeente.

De aangifte moet in beide gevallen gebeuren binnen de acht werkdagen na het betrekken van je nieuwe woonst.  Je moet ook de dienst burgerzaken verwittigen wanneer je gedurende een zekere periode in je gemeente afwezig bent of wanneer je de gemeente definitief verlaat voor het buitenland.

De wijkinspecteur wordt nadien ingeschakeld om na te gaan of je werkelijk woont waar je beweert te wonen. Deze politieambtenaar zal je een bezoek brengen (al dan niet op afspraak) en een verslag opstellen waarin zijn/haar bevindingen worden genoteerd.   Deze bevindingen van een onderzoek op het terrein houden een advies in.  Op basis daarvan beslist de burgemeester of je al dan niet wordt ingeschreven. 

Melding bedrog, fraude, oplichting en illegale handelspraktijken

Meldpunt.belgie.be is een onlineplatform waar consumenten en ondernemingen misleiding, bedrog, fraude of oplichting kunnen melden. Aan de hand van gerichte vragen krijgen ze, indien het gaat om een gekend probleem, meteen een antwoord met advies of gerichte doorverwijzing naar de bevoegde instantie die hen kan verder helpen. Indien het gaat om een nieuw fenomeen, dan wordt de melding doorgestuurd naar de bevoegde instantie die zal antwoorden. Tegelijkertijd worden de meldingen geanalyseerd door de bevoegde autoriteiten en stellen zij indien nodig een onderzoek in.

Wat kan ik melden via Meldpunt?

Meldpunt.belgie.be dient om meldingen of andere informatie te ontvangen van particulieren of ondernemingen over

 • illegale handelspraktijken en bedrog: bv. misleidende reclame of prijsaanduiding, problemen met een krediet, ongewenste oproepen of e-mails, leveringsproblemen, foute voedseletikettering , garantieproblemen, niet-naleving rookverbod, …
 • fraude: bv. phishing, spoofing (zich online voordoen als iemand anders), valse waardebonnen per e-mail, sluikwerk/zwartwerk/schijnzelfstandige, …
 • oplichting: bv. valse facturen, valse loterij, valse boetes per e-mail.

Het meldpunt is geen dienst voor noodoproepen en beschikt niet over een 24/24u permanentie.