Zonaal veiligheidsplan 2020-2025

Wat is het zonaal veiligheidsplan?

Het zonaal veiligheidsplan is het resultaat van overleg tussen de bestuurlijke en de gerechtelijke overheden,  de politiediensten en de bevolking met als doel de veiligheid van de bevolking op een planmatige manier te verhogen. Het beoogt het lokaal veiligheidsbeleid inhoud te geven en te coördineren.

Het plan moet een integrale (preventief, repressief, nazorg) en geïntegreerde (met alle partners) aanpak van de veiligheid verzekeren. Dit impliceert een doeltreffende aanpak van de veiligheidsfenomenen en een goede interne werking van de lokale politie.

Zonaal Veiligheidsplan 2020 - 2025
Nationaal Veiligheidsplan 2016 - 2019 (verlengd tot 01 januari 2022)
Kadernota integrale veiligheid