Diensten

De lokale politiezone Grens staat met 140 medewerkers in voor de basispolitiezorg van ongeveer 60.000 inwoners in de gemeenten Essen, Kalmthout en Wuustwezel.   Hiervan zijn er een 100-tal tewerkgesteld in de operationele diensten en 40 in de ondersteunende diensten.

Operationele diensten

Onthaal

In elke gemeente is er een onthaal voorzien door een onthaalbediende en een politieambtenaar.

Onze kantoren en hun openingsuren

Buiten de openingsuren

De drie onthaalpunten beschikken over een buitentelefoon die buiten de openingsuren in verbinding staat met de centrale politiedispatching in Antwerpen.

Indien je ons buiten de bureeluren telefonisch contacteert, word je eveneens doorgeschakeld naar de centrale politiedispatching.  De politiedispatching staat rechtstreeks in verbinding met de interventieploegen op het terrein.

Voor dringende politiehulp, bel 101!

Interventie

De interventieploegen patrouilleren permanent op het grondgebied van de politiezone en staan in voor het algemeen veiligheidstoezicht.

Je kan dag en nacht,  elke dag van het jaar,  beroep doen op de interventieploegen voor dringende politiehulp (101 of 03/620.29.29).

Zij worden  aangestuurd door het communicatiecentrum CIC Antwerpen, waar de noodoproepen 101 toekomen.

Wijkwerking

De wijkwerking staat centraal in onze politiewerking.

Samen met de bewoners en met andere partners werkt de wijkagent aan een veilige en leefbare buurt.

 • De wijkagent werkt preventief waar het kan, repressief waar het moet.
 • De wijkagent kan je gratis en professioneel adviseren om te voorkomen dat je slachtoffer wordt van een misdrijf.
 • In elke wijk is de wijkinspecteur jouw aanspreekpunt. Hij/Zij staat in voor de dagelijkse taken in zijn toebedeelde wijk.

Je kan de wijkagent ook op afspraak buiten de openingsuren contacteren via het algemeen nummer.

Wie is mijn wijkinspecteur en hoe kan ik hem contacteren?

Verkeer

Het verkeersteam bestaat uit een verkeerstechnische - en een operationele cel.

De kerntaken van de verkeerstechnische cel:

 • Het uitvoeren van verkeerstellingen
 • Adviezen verstrekken bij wegenwerken, manifestaties, ...
 • Doorgeven en opvolgen van eventuele gebrekkige signalisatie en/of verkeerssituaties.
 • Advisering van de verkeersafhandeling bij wegenwerken en bij manifestaties.
 • Afleveren van politiereglementen, attesten, vergunningen inzake signalisatie.

De kerntaken van de operationele cel:

 • Handhaving inzake snelheid, alcohol en/of drugs in het verkeer, asociaal en/of gevaarlijk verkeersgedrag, ...
 • Controles op blauwe zone, naleving GAS-reglementering, ...
 • Controles op zwaar vervoer (tacho, uitzonderlijk transport, ladingzekering, ...)
 • Deelname aan lokale en bovenlokale campagnes (zoals BOB, WODCA, speed, weekend zonder alcohol, flitsmarathon, ...).
 • Verkeersregeling.
 • Organiseren en uitvoeren van preventieve verkeerseducatieve projecten voor de lagere en middelbare scholen (zoals verkeerspark, behendigheidspark, dode hoek, FLITS! en FLITS! junior, verkeersklassen, ...)
 • Algemeen verkeerstoezicht en verkeersondersteuning in geval van incidenten.

Recherche

De lokale recherche houdt zich bezig met het onderzoeken van misdrijven (geweld, partnergeweld, zeden, fiscaal-economisch, informatica, haat, drugs, overval, diefstal, oplichting, verdwijningen, jeugdcriminaliteit, belaging, milieu, ...) en het identificeren en vatten van daders.

De onderzoeken worden door hen zelf opgestart of na melding van andere teams.

Bovendien voeren zij opdrachten uitgaande van parketmagistraten en onderzoeksrechters uit.

De recherchedienst staat eveneens in voor gespecialiseerde slachtofferzorg en gerechtelijke maatschappelijke hulpverlening.

Steundiensten

Administratief beheer

Het secretariaat is het administratief centrum van de zone. Het staat in voor de verwerking van  alle binnenkomende en uitgaande administratieve en gerechtelijke stukken. Het secretariaat ondersteunt ook de verkeersdienst bij de verwerking van de processen verbaal inzake verkeer (rood licht en snelheid), inclusief de opvolging van de betaling van de verkeersboetes.

Financieel beheer

Babette Gommers, is aangesteld als rekenplichtige van onze zone. In die hoedanigheid staat zij in voor al het financieel verkeer van en naar de politiezone. 

Personeelsbeheer

De hoofdtaken zijn:

 • Het plannen en coördineren van alle diensten.
 • Het registreren van de uitgevoerde diensten. 
 • Het administratieve beheer van de personeelsleden.

Logistiek beheer

De dienst logistiek zorgt voor de coördinatie tussen de vijf locaties en het beheer van materiaal, gebouwen, communicatiemiddelen, bewapening en uitrusting, wagenpark, politiekledij, korpsmaterieel.....kortom: een kleine dienst van groot belang.

Informaticabeheer

Het technisch beheer van het informaticapark  van de politiezone wordt uitgevoerd door twee informatici.