Handelen bij verdenking van familiaal geweld.

Print

Familiaal geweld, ook wel bekend als huiselijk geweld, is een ernstig probleem dat vele vormen kan aannemen. Denk maar aan fysiek geweld, emotioneel geweld, financiële uitbuiting en meer. Het is van groot belang om alert te zijn op de signalen en te weten hoe je kunt handelen als je vermoedt dat iemand in je omgeving slachtoffer is van familiaal geweld. 

Ken de signalen:

 • Onverklaarbare blauwe plekken of verwondingen. 
 • Terughoudendheid om over de thuissituatie te praten. 
 • Veranderingen in gedrag (bijv. angstig). 
 • Financiële afhankelijkheid of controle.

Bied steun en luister:

 • Laat de persoon weten dat je er voor hen bent en dat je hen gelooft. 
 • Forceer niets maar moedig wel aan om over de situatie te praten. 
 • Wees begripvol, oordeel niet.

Moedig professionele hulp aan:

 • Informeer hen over hulporganisaties en hulpverleners die gespecialiseerd zijn. 
 • Help bij het zoeken naar lokale hulpbronnen, opvangcentra en hulplijnen. 

Neem actie indien nodig: 

 • Bij levensbedreigende situaties, bel de politie op het nummer 101.
 • Bij dringende medische hulp, bel het noodnummer 112. 

Familiaal geweld is een complex probleem, maar met aandacht, empathie en de juiste ondersteuning kan je een verschil maken. Ben je getuigen van eender welke vorm van geweld? Bel of bezoek de site van 1712