Hoe rijvaardig ben jij? Doe de test!

Print

Vorig jaar werden in Vlaanderen in totaal 4980 personen door het CARA onderzocht op hun rijgeschiktheid. 13% van de geteste bestuurders kreeg te horen dat hun rijgeschiktheid niet meer voldoende is om nog veilig aan het verkeer deel te nemen. De overige 87% kan wel nog veilig aan het verkeer deelnemen, al dan niet met aanpassingen aan hun voertuig en/of beperkingen op hun rijbewijs. In totaal kreeg 4 op de 10 bestuurders (41%) een aanpassing aan hun voertuig opgelegd. In quasi alle gevallen ging het om de verplichting om te rijden met een auto met een automatische versnellingsbak. Daarnaast kreeg een kleine groep de combinatie opgelegd om met een wagen te rijden die een gas- en rembediening aan het stuur had.

Wat is het CARA?

Het rijgeschiktheidscentrum CARA is een multidisciplinaire afdeling van Vias die al meer dan 40 jaar bestaat. Het onderzoekt of mensen nog veilig aan het verkeer kunnen deelnemen op basis van medische, neuropsychologische en rijpraktische criteria. Die onderzoeken gebeuren, na een medische doorverwijzing, enkel bij personen van wie er twijfel is over de rijgeschiktheid. Afhankelijk van de aandoening wordt beslist welke onderzoeken nodig zijn. Na alle onderzoeken wordt op basis van wettelijke criteria een beslissing genomen door een arts. Daar zijn verschillende uitkomsten mogelijk:

  • De bestuurder kan verder rijden zonder aanpassingen of beperkingen op het rijbewijs.
  • De bestuurder mag enkel verder rijden met aanpassingen aan zijn voertuig, vb verplichte automatische versnellingsbak.
  • De bestuurder mag enkel verder rijden met beperkingen op het rijbewijs: vb enkel nog in een straal van 10 kilometer rond zijn woning.
  • De bestuurder mag verder rijden met beperkingen op het rijbewijs en aanpassingen aan zijn voertuig.
  • De persoon wordt rijongeschikt verklaard en moet het rijbewijs inleveren.

Die onderzoeken bij het CARA zijn gratis en worden in Vlaanderen gefinancierd door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Samen met Vias zien ze erop toe dat de rijgeschiktheidsonderzoeken op een efficiënte en kwaliteitsvolle manier kunnen gebeuren.