Minder verkeersdoden in de eerste 6 maanden van dit jaar

Print

Vorig jaar waren er 287 personen die om het leven kwamen in deze periode, nu nog 227. Volgens de laatste verkeersveiligheidsbarometer van Vias institute op basis van cijfers van de Federale politie is het aantal verkeersdoden met 21% gedaald in ons land in de eerste 6 maanden van het jaar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De covid-jaren buiten beschouwing gelaten, is dat het laagste aantal ooit. Het is positief om vast te stellen dat ook eindelijk het aantal ongevallen met een elektrische step daalt (-18%). Daarentegen noteren we wel een grote stijging van het aantal doden tijdens weeknachten. Het aantal doden is verdubbeld tijdens die momenten.

Benieuwd naar alle cijfers?

Surf naar het artikel op Vias om alle cijfers in de verkeersbarometer te raadplegen.