Police on Web - Online aangifte formulier

Print

In tijden van corona, om de aanbevolen social distancing te vergemakkelijken, werd er een nieuw ‘Police on Web’- aangifteformulier gecreëerd om de burger in staat te stellen contact op te nemen met de politiediensten via het internet. Het gaat om niet-dringende aangiften waarbij geen onmiddellijke interventie van de politie wordt geëist. 

Voor een niet-dringend geval kan er aangifte gedaan worden via het digitaal loket. De aangifte zal als niet-dringend worden behandeld op werkdagen en tijdens de kantooruren. 

De politie geeft het nodige gevolg aan de aangifte voor de vermelde misdrijven. Je wordt enkel gecontacteerd indien dit nodig is voor je dossier.
Je hoeft zelf geen contact op te nemen met jouw politiezone, dit zal automatisch gebeuren indien nodig.

Wat is een niet dringende aangifte?

Misdrijven die als niet-dringend kunnen worden aangegeven zijn o.a.:

 • Slagen en verwondingen
 • Bedreigingen
 • Oplichting
 • Diefstal zonder geweld
 • Verlies van voorwerp / documenten (bv. autopapieren)
 • Fietsdiefstal, bromfietsdiefstal, winkeldiefstal
 • Diverse beschadigingen
 • Graffiti
 • Aanvraag woningtoezicht wegens afwezigheid
 • Alarmsysteem of camera registratie

Wat is een dringende aangifte?

 • Wanneer jij of je naasten slachtoffer van geweld zijn binnen het gezin.
 • Indien er nog sporen van een misdrijf aanwezig zijn.
 • Wanneer jouw voertuig of nummerplaat gestolen werden.

Bij een dringende aangifte dient men steeds het nummer 101 te bellen!

Voor dringende medische hulp, belt u het nummer 112.

Let wel, wij beschouwen alle inbreuken als ernstig, ook de zaken die misschien als niet-dringend worden ervaren.