Politieraad op 17 december 2020 te 20.00 uur

Print

Agendapunten van de digitale vergadering

A. OPENBARE ZITTING

1. Goedkeuring van het ontwerp-verslag van de digitale vergadering 2020/02 van 22 oktober 2020.

2.  Ontwerp begrotingswijziging 2020/03.

3. Ontwerp begroting 2021.

4. Stavaza nieuw op te richten gebouw.

5. Kennisgeving aanvraag mandaatverlening korpschef.

6. Voorstel data Politieraad 2021 (in Wuustwezel).

7. Gelegenheid tot vrije vraagstelling van de Raadsleden in de openbare zitting.

 

B. BESLOTEN ZITTING

8. Voorstel tot consolidatie van de arbeidsongevallen.

9. Vrije vraagstelling door de Raadsleden in de besloten zitting.

 

Via onderstaande link kan u de vergadering van de openbare zitting volgen via YouTube.