Resultaten controles op zwaar vervoer

Print

Op 3 februari werd er een actie op zwaar vervoer gehouden in onze politiezone.  

Er werden 7 overtredingen vastgesteld voor het niet dragen van de gordel. De chauffeurs dienden een onmiddellijke inning te betalen. 

Enkele vrachtwagens, waarvan 1 voertuig voor uitzonderlijk transport en 1 vrachtwagen met ADR, waren in overtreding met hun rij- en rusttijden. Hiervoor werden 6 chauffeurs beboet. 

Eén vrachtwagen had meer dan 9% overlading. In totaal werden er 3 administratieve geldboetes opgesteld inzake overlading.

Er werden ook enkele verkeersinbreuken op het niet correct zekeren van de lading (niet veilig vastmaken van de lading) vastgesteld. 2 chauffeurs dienden een onmiddellijke inning te betalen. 

Met deze Provinciale actie hopen we op o.a. meer verkeersveiligheid en een verbetering van de werkomstandigheden van de chauffeurs. Er zullen nog dergelijke acties volgen in de komende weken.