Verkeershelden gezocht!

Print

De veiligheid van onze kinderen is enorm belangrijk. De politie kan echter niet overal aanwezig zijn. Met de inzet van gemachtigde opzichters op gevaarlijke oversteekplaatsen, kan de verkeersveiligheid van onze kinderen sterk verbeterd worden. Gemachtigde opzichters verdienen ons respect voor hun inzet en zijn heel belangrijk voor de veiligheid in schoolomgevingen en op  schoolroutes. Ouders kunnen hun kinderen met een gerust hart zelfstandig naar school laten stappen of trappen.

Er is echter een groot tekort aan mensen die kinderen de straat helpen oversteken. Word jij zo'n verkeersheld?

Wat doet een gemachtigde opzichter?
De gemachtigde opzichter (GO) helpt tijdens de schooluren op schooldagen kinderen en volwassenen aan oversteekplaatsen veilig de straat oversteken. 
De GO laat de voetgangers wachten tot ze veilig kunnen oversteken, en mag het verkeer dan even stilleggen.De weggebruikers moeten zijn aanwijzingen naleven.
Een GO is geen agent en mag dus zelf geen proces-verbaal opstellen, maar kan aan de politie wel signaleren wanneer iemand op een roekeloze manier mensen in gevaar heeft gebracht.

Hoe word ik GO?
Ik ben minstens 18 jaar.
Ik volg een GO-opleiding bij de politie.
Ik word gemachtigd door de burgemeester van de gemeente waar ik zal ingezet worden.
Ik ontvang een vrijwilligersvergoeding.  De gemeentebesturen bepalen/bekijken onder welke vorm deze activiteiten kunnen vergoed worden.

Wanneer rekent men op mij?
Een GO werkt vooral op schooldagen in de buurt van de schoolpoorten en op gevaarlijke kruispunten.
Je word ingezet op de momenten dat je beschikbaar bent.
De schooldag begint tussen 08u00 en 08u30.

Meer weten of wil jij ook zo'n verkeersheld worden? 
Neem dan contact op met onze verkeersdienst pz.grens.verkeer@police.belgium.eu