Verkeershelden gezocht: word nu gemachtigde opzichter

Print

Met de inzet van gemachtigde opzichters op gevaarlijke oversteekplaatsen, kan de verkeersveiligheid sterk verbeterd worden. Kinderen worden geholpen om veilig de straat over te steken. Zo vervullen gemachtigde opzichters een heel belangrijke rol voor de veiligheid in de schoolomgevingen en op de schoolroutes. Ouders kunnen hun kinderen met een gerust hart zelfstandig naar school laten stappen of trappen.

Er is een groot tekort aan mensen die kinderen de straat helpen oversteken. Word jij zo'n verkeersheld?

Wat doet een gemachtigde opzichter?

  • De gemachtigde opzichter (GO) helpt scholieren en bejaarden veilig de straat oversteken. De GO laat de voetgangers wachten tot ze veilig kunnen oversteken, en mag het verkeer even tegenhouden.
  • Een GO is geen agent en mag dus geen proces-verbaal opstellen.
  • Een verkeersinbreuk kan hij/zij aan de politie melden.

Hoe word ik GO?

  • Ik ben minstens 18 jaar.
  • Ik volg een GO-opleiding bij de politie.
  • Ik word gemachtigd door de burgemeester van de gemeente.
  • Ik ontvang een vrijwilligersvergoeding.  De gemeentebesturen bepalen/bekijken onder welke vorm deze activiteiten kunnen vergoed worden.

Wanneer rekent men op mij?

  • Een GO werkt vooral op schooldagen in de buurt van de schoolpoorten en gevaarlijke kruispunten.
  • De schooldag begint tussen 08u00 en 08u30.

Meer weten?

Wil jij ook zo'n verkeersheld worden?  Neem dan contact op met onze verkeersdienst pz.grens.verkeer@police.belgium.eu