Verkeersbarometers

In bijlage kan je de nieuwste verkeersbarometer vinden. 

Wat is de Verkeersbarometer?

De verkeersbarometer is een periodiek opgestelde statistiek op basis van de door de politie geregistreerde verkeersongevallen en verkeersinbreuken. De cijfers worden getrokken uit ISLP (Integrated System for Local Police of m.a.w. het computersysteem van de lokale politie) aan de hand van de opgestelde processen-verbaal.