Een dag uit het leven in de PZ Grens

Print

Zondagavond, een melding van ongruste familieleden dat een man die omstreeks 12u30 gaan fietsen was op de Kalmthoutse heide niet terug is en dat men zich ernstig zorgen maakt.

Door de interventiedienst wordt onmiddellijk een seining verspreid van de man en van zijn voertuig.

Terwijl de hoofdinspecteur de seiningen verstuurd aan alle politiediensten en de ziekenhuizen contacteert, gaan de ploegen op het terrein op zoek naar het voertuig van de vermiste man.

Niet lang daarna treffen de inspecteurs het voertuig aan.  Het voertuig is verlaten en staat op de parking van de Kalmthoutse heide.

De hoofdinspecteur contacteert de magistraat met dienst om de mobiele telefoon van de vermiste te kunnen localiseren.  De dienst luchtvaart van de federale politie wordt om bijstand gevraagd om met behulp van een helicopter de man te kunnen vinden in het heidegebied dat zich zowel op Belgisch als op Nederlands grondgebied uitstrekt.

De collega's van de Nederlandse politie worden eveneens in kennis gesteld.

Tijdens de nacht kan de man niet aangetroffen worden. De helicopter zal om 07u00 opnieuw zoeken. De nieuwe dagploeg wordt gebriefd door de collega's om het onderzoek te kunnen verderzetten.

De boswachters van Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse Gemeenschap kennen het heidegebied als hun broekzak en zij worden dan ook betrokken bij de verdere opsporingen. De brandweerzone Rand die veelvuldig oefenen in het gebied worden mee betrokken bij het onderzoek.  De cel "vermiste personen" die over een grote expertise beschikken in verband met het zoeken naar vermiste personen worden eveneens als adviseur ter plaatse gevraagd.  Om geen enkele piste uit te sluiten wordt eveneens de lokale recherche betrokken bij het onderzoek, zowel ter plaatse als in de diepte. 

Om 08u30 wordt een eerste coördinatievergadering gehouden met alle betrokken diensten: de burgemeester als hoofd van de bestuurlijke politie, de coördinerende commissaris van de lokale politie, de officier van gerechtelijke politie van de interventiedienst, de officier van bestuurlijke politie van de lokale politie, de recherchecoördinator, de persverantwoordelijke, de brandweer, de cel vermiste personen en de mensen van Agentschap Natuur en Bos.

Er wordt een tactisch plan ontvouwd om de zoekactie zo efficiënt mogelijk te houden, op basis van het feedbackrapport van de mobiele telefoon van de vermiste persoon, en op basis van de kennis van de boswachters die de geliefkoosde trajecten van de mountainbikers kennen.

Ondertussen werd de verdwijning ook op sociale media gemeld waardoor de pers ter plaatse komt en kandidaat-vrijwilligers zich opgeven om hulp te verlenen.

De toegang tot de Heide werd tijdelijk afgeraden om het werk van de hulpverleners niet te bemoeilijken. Extra ploegen van de lokale politie, van de interventiedienst, van de verkeersdienst, van de recherche en van de projectwerking werden ingezet.

In de namiddag kon een gemengde ploeg van brandweer en van de lokale politie de fiets aantreffen waarnaast de verdwenen man lag, die duidelijk geen teken van leven meer vertoonde.

Omdat er geen uitsluitsel kan gegeven worden over de juiste doodsoorzaak, wordt er telkens vanuit gegaan dat er een misdrijf "zou kunnen gebeurd zijn", waardoor alle scenario's van een verdacht overlijden worden uitgevoerd: afzetten van een perimeter rond de "crime-scene", sporenonderzoek door het gerechtelijk labo, procureur des Konings informeren, wetsdokter ter plaatse vragen en een eerste onderzoek ter plaatse.

Het is belangrijk dat de familie als eerste op een correcte manier wordt geïnformeerd, vooraleer de media en de sociale media er kennis van hebben. Twee collega's maatschappelijk assistenten van de lokale recherche zullen de familie eerst informeren en pas nadien zal de persverantwoordelijke in overleg met het Parket (dat de leiding van het onderzoek heeft) de pers in kennis stellen.

Nadat de familie in kennis is gesteld, wordt ook aandacht besteed aan de collega's die het lichaam hebben aangetroffen, want dode lichamen went nooit.  Een politieman of -vrouw is ook maar een mens die zijn of haar gevoelens een plaatsje moet kunnen geven.

Het is gebruikelijk dat het lichaam nadien wordt overgebracht naar het gerechtelijk mortuarium waar een autopsie zal gebeuren om volledige klaarheid te brengen over de omstandigheden en de oorzaak van het overlijden, wat zowel belangrijk is voor het gerecht als voor de nabestaanden.

Wanneer iedereen weg is, kunnen de mensen van de lokale politie op het bureel eindelijk aan de administratie van hun vaststellingen in hun proces-verbaal beginnen om de procureur op de hoogte te brengen van alle details van het onderzoek. Dit pv moet immers de dag nadien om 0900u op zijn bureau liggen.

Een drukke maandag waar heel wat volk bij komt kijken om deze taak tot een goed einde te brengen. En de rest van het leven in de politiezone is terwijl niet gestopt ...