Fast Track: versnelde selectieprocedure voor inspecteur bij politie - schrijf je nu in

Print

De rekruteringsdienst van de Federale Politie heeft een proefproject uitgewerkt waarbij je de selectieprocedure binnen een tijdspanne van 2 weken (van 3 februari tot 14 februari 2020) kan doorlopen.  Ben je geïnteresseerd in een job bij de politie, dan is dit je kans.  Schrijf je in voor 19 januari 2020.

Wat is het Fast Track proefproject

Kandidaten voor het basiskader (voorlopig enkel voor campus Vesta) kunnen er voor kiezen om de selectieproeven via een versnelde procedure te doorlopen (de zogenaamde 'fast track'). Dit betekent dat alle selectieproeven doorlopen worden binnen een tijdspanne van 2 weken.

Voorwaarden :

  • Zich inschrijven via een apart e-mail adres met document in bijlage.
  • Zich de volledige periode vrij houden voor het afleggen van de selectieproeven
  • Zich als laureaat van de selectieketting ertoe binden om op 1 april 2020 de opleiding tot inspecteur bij Campus Vesta aan te vatten.

Inschrijven

Kandidaten die geïnteresseerd zijn in dit proefproject, kunnen zich inschrijven door een volledig ingevuld inschrijvingsforumulier op te sturen via een apart mailadres (rekrutering@police.belgium.eu), samen met de nodige bijlagen :

  • Uittreksel uit het strafregister
  • Kopie hoogst behaalde diploma
  • Ondertekend en aangekruist document in bijlage

Een kandidaat fast track 2 is na inschrijving pas zeker van zijn plaats in de ketting, nadat hij telefonisch in kennis werd gesteld door de rekruteringsdienst.

Een goede voorbereiding is belangrijk

Een goede voorbereiding op korte termijn is hier zeker belangrijk.  Neem dus zeker contact op met één van onze beroepenvoorlichters (via ikwileenjob@pzgrens.be) om samen alle proeven te overlopen.