Gemeente Essen, PZ Grens en NMBS voeren op 25 en 27 april samen preventiecampagne tegen fietsdiefstal

Print

Fietsmarkeeractie aan stations van Essen en Wildert

Het gemeentebestuur van Essen, Politiezone Grens en de NMBS voeren gezamenlijk de strijd op tegen fietsdiefstallen. Naar aanleiding van de ‘preventieweek fietsdiefstal’ houden ze op woensdag 25 april en vrijdag 27 april gratis fietsmarkeeracties aan de stations van Essen en Wildert.

NMBS beschikt vandaag in alle stations over in totaal meer dan 90.000 fietsplaatsen. Het is net deze grote concentratie die ervoor zorgt dat stations een hotspot voor fietsdiefstallen zijn.  Om dit probleem aan te pakken organiseert NMBS samen met de lokale partners van 23 tot en met 27 april 2018 in verschillende stations een sensibiliseringsactie. Zo ook in de stations van Essen en Wildert.

Gratis en snel

  • Op 25 april kan elke eigenaar zijn fiets laten markeren van de stations van Essen en Wildert tussen 11.00 en 19.00 uur.
  • Op 27 april kan je aan beide treinstations terecht van 15.00 tot 19.00 uur. Ter hoogte van de fietsenstallingen komt een opvallende info- en markeerstand.

Het markeren van fietsen is een efficiënte manier om dieven af te schrikken en om de eigenaar van een gestolen fiets terug te vinden. Gemerkte fietsen worden minder snel gestolen. Het markeren gebeurt via het kleven van een sticker met je rijksregisternummer op
het fietskader. De speciale stickers zijn heel moeilijk te verwijderen. Dit voorkomt schade in het geval je een speciaal frame hebt. Het markeren is gratis en duurt slechts enkele minuten, daarna ontvang je een fietspas.

Neem je ID mee!

Neem een officieel document mee waarop je rijksregisternummer staat, bij voorkeur je identiteitskaart. Heb je een tweedehands fiets gekocht die al gemarkeerd is, breng dan een bewijs van aankoop of overdracht mee. Dankzij het gebruik van het rijksregisternummer kunnen we de fiets duidelijk identificeren als jouw eigendom. Bovendien schrikt het ook dieven af. Fietsdieven kunnen een gemarkeerde fiets minder makkelijk doorverkopen.

Aan de markeerstand worden op 25 en 27 april ook gadgets en preventiefolders uitgedeeld.

Enkele tips

Enkel belangrijke tips zijn:

  • parkeer je fiets altijd in een fietsenstalling (en niet zomaar ergens in de stationsbuurt),
  • zet je fiets goed op slot (bij voorkeur een ringslot in combinatie met een degelijk beugelslot of kettingslot) en
  • laat je fiets markeren.

Verder komt er een ontradende banner (‘Hey fietsendief, je bent gezien’) en zorgen veiligheidsagenten van Securail tijdens
de preventieweek voor een verhoogd toezicht.  Eerder dit jaar werden ook al vijf bewakingscamera’s geplaatst in de fietsenstallingen aan de
stations van Essen en Wildert, een investering van ruim 30.000 euro.

Wat als ...

Ben je je fiets toch kwijt, kijk dan zeker eens op de website www.gevondenfietsen.be.  Doe zeker aangifte van de diefstal van je fiets op één van onze onthaalburelen.  

De gevonden fietsen worden door onze diensten overgemaakt aan de gemeente van de plaats van aantreffen.  Deze fietsen kunnen bezichtigd worden, volgens de modaliteiten en op de plaats bepaald door elke gemeente, mits je een attest van aangifte kan voorleggen.