Klik je kind altijd correct vast in de auto

Print

Kinderen correct beveiligen in de auto is van levensbelang. Toch blijkt dat in Vlaanderen nog steeds een probleem. Maar al te vaak worden kinderen in de wagen op de verkeerde manier vastgeklikt en in sommige gevallen zelfs helemaal niet. Daarom lanceren Vlaams minister van Mobiliteit, Lydia Peeters, en de VSV een sensibiliseringscampagne die iedereen moet aansporen om kinderen altijd op de correcte manier vast te klikken. Bekende gezichten Astrid Coppens, Eddy Planckaert en Pieter Timmers sluiten zich aan bij deze oproep.

Kinderen in de auto

Kinderen die kleiner zijn dan 1,35 meter moeten altijd worden vervoerd in een autozitje dat aangepast is aan hun gewicht en grootte. De correcte beveiliging van kinderen blijkt in de realiteit nog steeds een probleem. Gedragsonderzoek wijst uit dat slechts één op de vijf kinderen in Vlaanderen (21%) op de juiste manier wordt vastgeklikt, dat wil zeggen in een aangepast zitje dat correct wordt geïnstalleerd en gebruikt. In de andere gevallen zit het kind in een aangepast zitje maar wordt dit verkeerd gebruikt (50%), gaat het om een onaangepast zitje (12%), of is het kind zelfs helemaal niet vastgeklikt (17%).

Bij verkeerd gebruik gaat het vaak om de gordel die slecht over het lichaam van het kind wordt geleid, een te grote speling op de riempjes van het zitje, het kind dat de armen buiten de riempjes steekt en/of riempjes die gedraaid zitten.

De auto is in ieder geval geen veilige plek voor kinderen, zo blijkt uit de ongevallenstatistieken: in 2019 raakten in Vlaanderen 582 kinderen jonger dan 10 jaar gewond als autopassagier, 16 van hen waren zwaargewond.  62% van de verkeersslachtoffers in deze leeftijdsgroep is autopassagier. Kinderzitjes die correct worden gebruikt, halveren het risico op dodelijke letsels bij een ongeval.        

Beloof het ook

Astrid Coppens, Eddy Planckaert en Pieter Timmers zijn de gezichten van een nieuwe VSV-campagne die ouders en grootouders aanspoort om hun kinderen en kleinkinderen altijd correct te beveiligen in de auto. Op affiches langs de Vlaamse hoofdwegen beloven ze om hun (klein)kind altijd correct vast te klikken en vragen ze anderen om dat voorbeeld te volgen. De affichecampagne loopt van 10 augustus tot 6 september en wordt ondersteund door drie radiospotjes op Joe, MNM, Qmusic, Radio 2 en Studio Brussel.