Nieuwe regels e-step vanaf 1 juli 2022

Print

Vanaf 1 juli gelden er nieuwe verkeersregels voor e-steps en andere gemotoriseerde voortbewegingstoestellen. E-steps halen snelheden tot 25km per uur, maar ze zijn helaas niet altijd even stabiel of gemakkelijk te hanteren. 

In het kort, voortaan:

  • Enkel voor wie ouder is dan 16 jaar met uitzondering van speelstraten of voetgangerszones. 
  • Verboden op het trottoir, ze worden gelijkgesteld met fietsers. Als er geen fietspaden zijn, moet je op de rijbaan rijden. 
  • Geen passagiers vervoeren. Het risico op vallen en letsels is hoger. 
  • Parkeren moet voortaan op specifieke parkeerzones en zones met een parkeerverbod, beide aangeduid met verkeersborden.