Nieuwe regels over aangeven van camerabewaking

Print

Op 25 mei 2018 is de vernieuwde camerawetgeving in werking getreden.  Er zijn twee veranderingen in de wetgeving over het aangeven van camerabewaking:

  • De bewakingscamera's moeten enkel aangegeven worden aan de politiediensten via een e-loket, en niet meer bij de vroegere Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (nu Gegevensbeschermingsautoriteit). Deze aangifte moet bijgewerkt worden na elke wijziging. 
  • De verantwoordelijken voor de verwerking van deze gegevens moeten een activiteitenregister inzake de verwerking van de beelden bijhouden.

Sinds 25 mei 2018 dienen alle aangiften te gebeuren via dit e-loket. Voor de aangiften die reeds vóór deze datum werden gedaan, is een overgangsperiode van twee jaar voorzien (tot 25 mei 2020) om de gebruikers de tijd te geven de nodige stappen te ondernemen.

Voor de toegang tot het elektronisch loket dient men zich te identificeren door middel van zijn elektronische identiteitskaart, een burgertoken, of een unieke veiligheidscode via een mobiele applicatie.

Meer informatie hierover kan je op onderstaande links vinden.