Opnieuw een stap in de goede richting van de 0%

Print

Weekend zonder alcohol achter het stuur

Het 'weekend zonder alcohol achter het stuur' vond plaats van vrijdag 12 januari 2018 - 18.00 uur tot maandag 15 januari 2018 - 6.00 uur. De Federale Wegpolitie en 128 lokale politiezones namen aan deze grootscheepse politieactie deel. Ze werd in heel het land georganiseerd in samenwerking met de gewesten en Vias. De politie controleerde gedurende 60 uur op het gebruik van alcohol en/of drugs op de autosnelwegen, de gewest- en gemeentewegen.

Op basis van de resultaten merken we een positieve trend bij de gecontroleerde bestuurders. Dit weekend werden 47 921 bestuurders aan een controle onderworpen: 36 866 met een prétest en 11 055 met een ademtesttoestel. 10 153 van de met een ademtesttoestel gecontroleerde bestuurders waren safe en 902 bestuurders (1,88 %) reed onder invloed van alcohol (0,78 % alarm* en 1,10 % positief**). Tijdens de editie van januari 2017 werden 40 238 bestuurders gecontroleerd, 24 116 met prétest en 16 122 met het ademtesttoestel. 15 270 onder hen (97,88 %) waren safe en 852 (2,12 %) bestuurders reden onder invloed van alcohol. Deze daling is het bewijs dat preventie, sensibilisering en repressie wel degelijk een positieve invloed hebben op het gedrag van de bestuurders. We kunnen alleen maar tevreden zijn met die daling, ook al is het doel van 0 % nog niet bereikt.

Het doel van die aangekondigde actie was de weggebruikers aan te moedigen hun gedrag te veranderen en oplossingen te vinden om niet meer achter het stuur te kruipen na het gebruik van alcohol of andere stoffen. De bestuurders moeten zich er bewust van zijn dat er heel wat alternatieven bestaan en de reflex hebben er gebruik van te maken.

Resultaten Politiezone GRENS

De politiezone Grens heeft ook deelgenomen aan het weekend zonder alcohol.  Tijdens het hele weekend werden er op 7 verschillende plaatsen controles gehouden, zowel overdag als 's nachts.  Er werden zo 681 bestuurders onderworpen aan een ademtest.  Hiervan bliezen er:

  • 8 bestuurders positief en moesten voor 6 uur hun rijbewijs afgeven
  • 3 bestuurders positief en hiervan werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken
  • 2 bestuurders alarm en moesten hun rijbewijs voor 3 uur afgeven