Politieraad PZ Grens op donderdag 22 september 2022

Print

De eerstvolgende politieraad van de Politiezone Grens zal plaatsvinden op donderdag 22 september 2022 om 20 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis van Kalmthout.

Agendapunten openbare zitting:

1. Goedkeuring van het ontwerp-verslag van de vergadering 2022/02 van 16 juni 2022

2. Kennisname van de goedkeuring van de begrotingswijziging 2022/01 door de Gouverneur

3. Maaltijdcheques 

4. Samenstelling selectiecommissie – interne en externe wervingen

5. Openverklaren niet ingevulde plaatsen: organisatie en delegatie aan het politiecollege binnen de kredieten van de begroting

6. Vacantverklaring van de plaats hoofdcommissaris via de mobiliteitsprocedure.

7. Stand van zaken intrafamiliaal geweld

8. Kennisname van de verlenging van het mandaat van korpschef.

9. Goedkeuring van de opdrachtenbrief van de korpschef.

10. Voorstel data Politieraad 2022 in Kalmthout

11. Gelegenheid tot vrije vraagstelling door de Raadsleden in de openbare zitting.

Agendapunten besloten zitting:

12. Voorstel tot consolidatie van de arbeidsongevallen.

13. Gelegenheid tot vrije vraagstelling door de Raadsleden in de besloten zitting.