Resultaten van controleactie 'zwaar vervoer'

Print

Van 3 tot en met 21 mei werd er opnieuw een controleactie 'zwaar vervoer' georganiseerd in de provincie Antwerpen. Naast verkeersveiligheid werd er ook ingezet op het bevorderen van eerlijke concurrentie, de werkomstandigheden van de chauffeurs, sociale fraude en het respecteren van de milieunormen.

Er werd ook gecontroleerd op andere inbreuken, waaronder o.a. alcohol, snelheid, GSM-gebruik en drugs. De politiezone Grens heeft in deze periode controles uitgevoerd en heeft verschillende inbreuken vastgesteld. 

Resultaten:

Tussen 6 en 26 mei werden er in totaal 102 voertuigen gecontroleerd op alcohol- en drugsgebruik.

Voor de 3 gemeentes, Essen, Kalmthout en Wuustwezel, blies er geen enkele chauffeur positief. Ook de drugstesten waren negatief.

  • Kalmthout op de Zilverenhoeksteenweg:

Er werden 19 voertuigen gecontroleerd op de regelgeving omtrent zwaar vervoer. 15 vrachtwagens waren in overtreding voor het negeren van bord C21, namelijk 'verboden toegang voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan de beladen toestand'. 

  • Overtredingen en/of proces-verbaal in Essen op de Rijkmakerlaan: 

Er werden 6 onmiddellijke inningen geregistreerd op de 38 gecontroleerde voertuigen waaronder 2 bestuurders voor het niet dragen van de gordel. 1 bestuurder gebruikte zijn GSM achter het stuur. Inzake controles op zwaar vervoer was er 1 onmiddellijke inning met een inbreuk op de rij- en rusttijden, 1 onmiddellijke inning op de ladingzekering en 1 op de ladingzekering ADR transport. 

Er werd 1 proces-verbaal opgesteld lastens een vrachtwagenbestuurder die de beperkingen vermeld op het rijbewijs, nl. het niet opzetten van een bril, niet heeft nageleefd.
 

  • Overtredingen en/of proces-verbaal in Kalmthout op het kruispunt Putsesteenweg met Roosendaalsebaan: 

Er werden 11 onmiddellijke inningen geregistreerd op 24 gecontroleerde voertuigen waaronder 3 voor het niet dragen van de gordel als bestuurder. 1 passagier was geen drager van een gordel. Er werden 4 inbreuken op de rij- en rusttijden vastgesteld. 2 chauffeurs dienden een onmiddellijke inning te betalen voor inbreuken op de ladingzekering en 1 op de ladingzekering ADR transport. 
Ook hier werd er een proces-verbaal opgesteld lastens een vrachtwagenbestuurder voor het niet naleven van de beperkingen vermeld op het rijbewijs, nl. het niet dragen van een bril. 
 

  • Overtredingen en/of proces-verbaal in Wuustwezel op de Hoogstraatseweg t.h.v. de E19:

Er werden 18 onmiddellijke inningen geregistreerd op 40 gecontroleerde voertuigen. 6 chauffeurs en 1 passagier hadden hun gordel niet aan. 1 chauffeur gebruikte zijn GSM achter het stuur. Er werden 7 inbreuken op de rij- en rusttijden vastgesteld. 3 chauffeurs kregen een onmiddellijke inning voor inbreuken op de ladingzekering. 
1 chauffeur lichte vracht kreeg een proces-verbaal omdat hij geen houder was van een geldig rijbewijs. 

 

Bijkomende acties

De Politiezone Grens zal de komende tijd nog meer controles uitvoeren ter bevordering van de verkeersveiligheid. Ook zal er van 11 tot 29 oktober een nieuwe actie 'zwaar vervoer' in de provincie Antwerpen gepland worden.