Resultaten zomer BOB campagne 2021

Print

België scoort slecht met betrekking tot het rijden onder invloed van alcohol - slechter dan de meeste andere Europese landen. Een alcoholpromille van 0,5 vermenigvuldigt het risico op een dodelijk ongeval al met 2,5. Alcohol is dus een doorslaggevende factor bij ongevallen, omdat het invloed heeft op verschillende aspecten van het rijgedrag.
De lever heeft gemiddeld 1,5 uur nodig om een standaardglas alcohol af te breken. Als je dus bijvoorbeeld 10 glazen drinkt, beginnend om 23 uur ‘s avonds, dan duurt het ongeveer 15 uur voor alle alcohol verwerkt is. M.a.w. de volgende morgen om 8 uur ben je dus nog steeds onder invloed en zelfs strafbaar als je aan het verkeer deelneemt!

Cijfers in onze zone

In de zone Grens werden in deze BOB-periode 5750 bestuurders aan een ademtest onderworpen, waarvan 102 positief waren, hetzij ongeveer 2%. Het resultaat is iets beter dan het gemiddelde in de provincie Antwerpen. Optimistischer uitgedrukt hielden dus  98% van de gecontroleerde bestuurders rekening met het feit dat rijden en drinken absoluut niet samengaat! Dat wordt nogmaals bewezen doordat we vaststellen dat 18% van de positieve ademtesten werden afgelegd naar aanleiding van een verkeersongeval!

Daarom zullen we binnen de PZ GRENS blijven inzetten op verkeerscontroles gericht op alcohol en of drugs, want het veroorzaakt heel veel leed. De ongevallencijfers van vorig jaar leren ons dat twee zwaargewonden en negen licht gewonden vielen te betreuren doordat tenminste één partij onder invloed van alcohol was.

Voor het rijden onder invloed van alcohol kan men een onmiddellijke inning krijgen. Het openbaar ministerie kan evenwel beslissen om vanaf een bepaalde alcoholconcentratie geen onmiddellijke inning toe te passen maar de persoon rechtstreeks te dagvaarden of om hem een minnelijke schikking voor te stellen.

Bedragen onmiddellijke inningen

Indien de alcoholconcentratie ligt tussen 0,22 en 0,35 mg/l uitgeademde alveolaire lucht (UAL) (= tussen 0,5 en 0,8 promille in het bloed), kan de politie een onmiddellijke inning van 179 euro (+ administratieve kost) voorstellen. Met een alcoholgehalte tussen 0,35 en 0,44 mg/l UAL riskeert de bestuurder een onmiddellijke inning van 420 euro (+ administratieve kost) (een minnelijke schikking of een dagvaarding blijven ook mogelijk). De onmiddellijke inning voor een alcoholconcentratie tussen 0,44 en 0,50 mg/l UAL bedraagt 578 euro + administratieve kost. Bestuurders zonder woonplaats of vaste verblijfplaats in België riskeren een onmiddellijke inning van 1260 euro (+ administratieve kost )voor een strafbaar alcoholgehalte.

Belangrijk is dat, zelfs als de bestuurder een onmiddellijke inning krijgt voorgesteld, het openbaar ministerie binnen de 30 dagen kan beslissen om alsnog een vordering in te stellen tegen de overtreder. Wanneer de overtreder in een recent verleden bijvoorbeeld nog een boete heeft gekregen voor rijden onder invloed van alcohol, kan het openbaar ministerie de hardleerse overtreder dagvaarden voor de rechtbank.