Samen voor een veilig schooljaar - tips voor een goede start

Print

Stippel de route naar school van tevoren uit en oefen op risicovolle plaatsen

Een paar dagen voor de aanvang van het nieuwe schooljaar willen we een aantal veiligheidsregels en tips overlopen zodat ze gekend zijn voor de rest van het schooljaar.  Het belangrijkste advies dat we kunnen geven: stippel je eigen route of de route van je kind op voorhand uit en oefen op de risicovolle plaatsen (oversteekplaatsen, kruispunten, …).  Gebruik hiervoor zeker de schoolbereikbaarheidskaarten.  De digitale versie kan je hieronder terugvinden.  

Schoolbereikbaarheidskaarten in hoge resolutie

Enkele regels en tips voor een veilige start

Respecteer de zone 30 in de schoolomgeving

  • Als politiezone voeren wij regelmatig snelheidscontroles uit. Dit doen we ook in de zone 30.  Omdat ook de ouders zich aan de snelheidsregels moeten houden.
  • Het risico op een dodelijk ongeval voor een voetganger die aangereden wordt met een snelheid van 30 km/u is zeer laag (tussen 1 en 3 %)  Het risico bij 50 km/u is veel hoger (10 %).
  • De stopafstand van een wagen die 30 km/u rijdt op een droge weg bedraagt 12 meter. De stopafstand bij 50 km/u bedraagt 26 meter. Een enorm verschil dus.

Gemachtigde opzichters

In elke gemeente zijn er vrijwilligers aan het werk als gemachtigde opzichter.  Zij staan op gevaarlijke punten waar veel kinderen moeten oversteken.  Aanwijzingen van hen moeten door elke bestuurder worden opgevolgd.  Het niet naleven van deze aanwijzingen kan zeer gevaarlijke situaties veroorzaken.  Niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de andere weggebruikers. 

Wil je zelf je steentje bijdragen: geef je dan op als gemachtigde opzichter (info@pzgrens.be).

Parkeer enkel in de toegelaten zones

  • Parkeren is verboden op een zebrapad, een verhoogd plateau, maar ook op minder dan vijf meter voor een oversteekplaats. Wanneer je deze regel aan je laars lapt, komt de zichtbaarheid van voetgangers in het gedrang, zeker die van kinderen.
  • Parkeren op een voet- en fietspad is niet alleen verboden (zelfs al is het slechts voor vijf minuten) maar levert ook extra gevaar op voor de andere weggebruikers. De voetgangers moeten op de straat stappen en worden op die manier blootgesteld aan extra gevaren. De verkeersveiligheid verdient slechts een kleine inspanning: parkeer een beetje verder zodat uw wagen toch op een reglementaire manier geparkeerd staat.

Geef zelf het goede voorbeeld

Het is moeilijk om uw kind te vragen om zich vast te klikken in de wagen of om de aandacht te verdubbelen alvorens het oversteken, … indien u zelf het tegenovergestelde doet. Het goede voorbeeld wordt vooral aangeleerd door de ouders.

Steek over op de juiste plaats

  • Een veel voorkomend ongeval: een kind steekt de straat over tussen twee geparkeerde auto’s. Het is daarom essentieel om een kind te leren over te steken waar het aankomend verkeer ziet en ook gezien wordt door de andere weggebruikers.  
  • Eerst naar links en dan naar rechts kijken, om vervolgens nog een keer naar links te kijken alvorens over te steken, is de manier om aan te leren hoe het veilig kan.

Voor de kinderen zelf

  • Laat jonge kinderen in en uit de auto stappen aan de zijde van de huizenrij, niet aan de kant van de wagens.
  • Kinderen jonger dan (ongeveer) 8 jaar worden best begeleid door een ouder kind of een volwassene.
  • Kinderen jonger dan (ongeveer) 10 jaar kunnen best onder begeleiding naar school fietsen. Het kind fietst dan ofwel voorop, ofwel rechts naast de begeleider, ofwel op het rechts gelegen trottoir (als het kind minder dan 10 jaar).

Extra toezicht

Tijdens de eerste weken van het schooljaar zal er verhoogd toezicht zijn aan de verschillende scholen in onze politiezone.  Iedereen moet terug wennen aan het drukkere verkeer tijdens de eerste schooldagen.  De agenten zullen preventief aanwezig zijn, eventuele probleemsituaties aankaarten en indien nodig repressief optreden.

Er zal zeker extra toezicht zijn op snelheid in de zone 30 rond de scholen.

VIAS: Vrijdagavond is het grootste risicomoment

Persbericht van VIAS

Brochures

In de brochure van het vroegere BIVV (nu VIAS institute) kan je nog altijd een heleboel tips vinden, opgesplitst voor voetgangers, fietsers, fietskarren, openbaar vervoer en natuurlijk ook de auto en bromfiets. Neem deze brochure zeker eens door voor de start van het nieuwe schooljaar.

Gaat je kind met de fiets naar school, bekijk dan zeker onderstaande film.  Onderaan kan je nog een paar praktische tips vinden.

Kijk Uit: Met de fiets veilig terug naar school!