Veiligheidsmonitor 2018

Print

Burgers bevraagd via de Veiligheidsmonitor

De Veiligheidsmonitor is een bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema's. Via dit kanaal wordt u als burger bevraagd over uw onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, preventie, het slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. Het initiatief wordt georganiseerd door de politie in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen.

De verzamelde informatie bevat waardevolle indicatoren voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van uw gemeente/stad. 

465 198 enquêtes

Burgers van 15 jaar en ouder zullen de 10 bladzijden tellende enquête tussen maandag 19 maart en half april in de bus krijgen. In het totaal zullen er 465 198 enquêtes worden verstuurd naar burgers in alle gemeenten van het land met een verdeling in verhouding tot het bevolkingsaantal.   De personen worden via een statistische toevalssteekproef geselecteerd. 

Het doel: ten minste de drempel van 25 % geldige antwoorden behalen. De enquête zal eind april worden afgesloten. De antwoorden zijn anoniem en vertrouwelijk. De enquête kan op papier of online worden ingevuld.

De analyses worden begin 2019 verwacht zodat deze kunnen worden opgenomen in de verschillende beleidsplannen.