Verknal uw feest niet

Print

Gebruik vuurwerk veilig!

Voor de eindejaarsfeesten ligt er opnieuw vuurwerk in de etalages. Net zoals vele andere consumenten plant u misschien er aan te kopen om het af te steken. Let op voor het gevaar: vuurwerk is geen speelgoed, het is een explosief!

Koop dus niet om het even wat, bij om het even wie.  Gebruik het op een veilige manier.

Lees daarom zeker de brochure Verknal uw feest niet van de FOD Economie.  Hierin kan je vinden:

 • elementaire veiligheidsmaatregelen
 • nuttige adressen
 • praktische informatie en aanbevelingen
 • inlichtingen over de administratieve procedures
 • verwijzingen naar de geldende wetgeving
Brochure Verknal uw feest niet van de FOD Economie

Vuurwerk in de Politiezone GRENS

Als je vuurwerk wil afsteken in de Politiezone GRENS, moet je daarvoor een vergunning hebben van de gemeente.  Dit hangt van gemeente tot gemeente af.  Meer informatie hierover kan je op de websites van de verschillende gemeentebesturen vinden.

De belangrijkste tips

De hulpdiensten moeten elk jaar van oud op nieuw uitrukken om een brand te blussen of een gewonde te verzorgen. 
We geven je enkele tips om het nieuwe jaar niet met tranen in te zetten: 

 • Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing. 
 • Probeer nooit vuurwerk dat weigert af te gaan, opnieuw aan te steken. 
 • Zorg dat je geen alcohol gedronken hebt. 
 • Laat het vuurwerk aansteken over aan volwassenen. Diegene die vuurwerk aansteekt, is er ook verantwoordelijk en persoonlijk aansprakelijk voor. 
 • Zorg dat iedereen voldoende afstand houdt. 
 • Steek vuurwerk aan in een stalen koker. 
 • Zorg ervoor dat er blusmiddelen in de buurt zijn (bij voorkeur een brandblustoestel) en dat die gebruiksklaar zijn (bijvoorbeeld water in een emmer). 
 • Ruim het afval en restanten van vuurwerk op. Niet-ontplofte stukken kunnen onverwacht alsnog ontploffen.