Voorwaarden vrijwillige bewakingsactiviteiten

Hieronder kan je de wettelijke voorwaarden, waaraan cumulatief voldaan moet zijn om bewakingsactiviteiten uit te oefenen onder het vrijwilligersregime (art 2 §1bis – wet 10 april 1990) terugvinden:

 • het gaat uitsluitend om de uitoefening van activiteiten van persoonscontrole en/of verkeersbegeleiding;
 • de personen die voor bewakingsactiviteiten worden ingezet zijn leden van de organiserende vereniging, die als het ware onder de vorm van interne bewakingsdienst optreden. Men kan op dit stelsel dus niet terugvallen voor de organisatie van diensten aan derden;
 • de activiteiten mogen slechts door de organisator sporadisch worden georganiseerd – hiermee wordt een frequentie geviseerd die drie tot viermaal per jaar niet overschrijdt;
 • de personen die bewakingsactiviteiten uitoefenen mogen dit slechts sporadisch doen, daarom kunnen professionele bewakingsagenten ook nooit optreden als ‘vrijwilliger';
 • ze mogen dit enkel gratis doen, ze kunnen ook geen vergoeding in natura of fooien ontvangen.

Persoonsvoorwaarden

De vrijwilligers die worden ingezet moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

 • bepaalde veroordelingen niet hebben opgelopen en voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden, nodig voor het uitoefenen van deze functie;
 • hun hoofdverblijfplaats hebben in een lidstaat van de Europese Unie;
 • men moet onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie, behalve wanneer zij reeds gedurende tenminste drie jaar hun wettige hoofdverblijfplaats in België hebben;
 • bepaalde beroepen niet uitoefenen (privé-detective, wapenhandelaar) of activiteiten die doordat ze door een dergelijke vrijwilliger worden uitgeoefend een gevaar kunnen uitmaken voor de openbare orde;
 • sinds vijf jaar geen lid geweest zijn van een politiedienst;
 • de leeftijd van 18 jaar (voor de uitvoerders) en 21 jaar (voor de leiding van het vrijwilligersteam) bereikt hebben.