Daling aantal verkeersdoden in eerste 3 maanden van het jaar

Print

Toch sterft er nog gemiddeld elke dag iemand in ons verkeer

Volgens de laatste verkeersveiligheidsbarometer van Vias institute op basis van cijfers van de Federale politie is tijdens de eerste 3 maanden van het jaar het aantal doden ter plaatse op onze wegen met 18% gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Er vielen 89 verkeersdoden, ten opzichte van 108 een jaar eerder in die periode. Bij die doden was 1 op de 3 een fietser of voetganger. Er waren in totaal ongeveer 7900 letselongevallen. Dat is het laagste aantal van de laatste 10 jaar, als je de covid-jaren niet meetelt. Deze cijfers zijn hopelijk de voorbode van een duurzame daling van het aantal verkeersslachtoffers.

Op nationaal vlak is er een daling van alle indicatoren
Het aantal doden ter plaatse op onze wegen is tijdens de eerste 3 maanden van het jaar gedaald:
-18 % in vergelijking met 2022 (ofwel 89 doden in plaats van 108). Toch sterft gemiddeld genomen nog elke dag iemand op onze wegen. Dat blijft onaanvaardbaar veel.
 
Het aantal gewonden daalt ook (van 8081 naar 7887, ofwel -2%), net zoals het aantal letselongevallen (van 9738 naar 9453, ofwel -22%). Alle indicatoren vertonen dus een gunstige tendens.

Evolutie 2022-2023 van het aantal letselongevallen en slachtoffers tijdens het eerste trimester  

 

1er trimester
2022
 

1er trimester
2023
 

Evolutie 2022 - 2023
(cijfers)

Evolutie 2022 - 2024
%
Letselongevallen80817887-194-2%
Totaal aantal slachtoffers98469542-304-3%
Doden10889-19-18%
Gewonden97389453-285-3%

 

Geen enkele dode in Brussel, daling in Wallonië en Vlaanderen 
De grootste daling van het aantal verkeersdoden noteerden we in Wallonië (van 56 naar 42 doden).
In Vlaanderen is er slechts een heel kleine daling (van 49 naar 47) en in Brussel was er geen enkele persoon die ter plaatse om het leven kwam in het verkeer in de eerste 3 maanden van dit jaar.
 
In Vlaanderen is er een licht positieve tendens voor het aantal letselongevallen: van 4992 naar 4887 (-2%), in Wallonië is die daling iets meer uitgesproken (-5%), van 2249 naar 2139 in Wallonië. In Brussel was er wel een lichte stijging van het aantal letselongevallen (van 840 naar 861, +2,5%).

Tendensen volgens het type weggebruiker 
1 op de 3 doden is fietser of voetganger
Op nationaal niveau is er een lichte stijging bij de fietsers (van 10 naar 11 doden). Ondanks de daling bij voetgangers (van 21 naar 15 doden) blijft 1 op de 3 verkeersdoden in ons land een fietser of voetganger.
Voor de andere vervoerswijzen valt op dat het aantal doden bij de motorijders daalde van 11 naar 4.  
 
Aantal ongevallen met e-steps lijkt te stagneren
Op nationaal vlak is er een daling van het aantal geregistreerde letselongevallen voor alle types weggebruikers, behalve voor de ongevallen met voetgangers en die met vrachtwagens. De meest gunstige trend zien we bij de motorijders (-22%). Het aantal letselongevallen met e-stepgebruikers is eindelijk gestagneerd (van 312 naar 306 ongevallen).
 
In Vlaanderen zien we een daling van het aantal geregistreerde fietsongevallen met 13%. Het aantal ongevallen met motorijders is zelfs met 27% gedaald.
 
Conclusie
De resultaten van de verkeersveiligheidsbarometer van het eerste trimester moeten natuurlijk met de nodige voorzichtigheid bekeken worden, want het gaat over een korte periode. Ze tonen een positieve tendens voor de verkeersveiligheid.
Als we de twee covid-jaren buiten beschouwing laten, zitten we met het laagste aantal letselongevallen van de laatste 10 jaar. Ook het aantal doden daalt. Toch sterft er gemiddeld nog elke dag iemand op onze wegen. Dat blijft een te hoge tol.
 
De volledige barometer is terug te vinden via https://www.vias.be/nl/onderzoek/verkeersveiligheidsbarometer/